Soru

İki İsbat Edenin Binlerce Kişiye Tercih Edilmesi

Altıncı hüccette geçen, "Bir fende veya bir sanatta iki ehl-i ihtisas binler başkalardan müreccahtır ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir" cümleleri her hangi bir hüküm mü kaide mi? Kaideyse nerede yazıyor?

Tarih: 23.03.2010 00:00:00
Okunma: 2384

Cevap

Bu kaide, Kur'an'daki "Sizden iki adaletli kimseyi şahit yapın" (Talak, 2) buyruğuna dayanır.

Elmalı Tefsirinde sayının iki olmasının hikmeti şöyle izah edilir:

"Şahit sayısının en az iki kişi olması da şüphe ve töhmeti, iftirayı, yanlışlığı ve unutmayı bertaraf etmek, hata ihtimalini ortadan kaldırarak zabtın ve adaletin kuvvetini açığa çıkarmak içindir." (Bkz. Elmalı Tefsiri: Bakara, 282)

Üstad Hazretleri, bu kaidenin fıkıhta geçen bir numunesi olarak Ramazan Hilali'ni görme hususunda iki şahidin binlerce görmeyene tercih edilmesini gösterir.

Bunun izahı şöyledir:

İlmî bir konuda, iki uzmanın sözü binlerce uzman olmayanın karşı sözünden üstündür.

Haber verilen meselelerde, mesela hadis ve fıkıh ilminde, delillerini isbat ederek ortaya koyan iki kişinin değeri, bu delilleri çürütmeden karşı çıkanlardan daha üstündür.

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar