Soru

İhtiyarlar risalesi

İhtiyarlar risalesinin 7.recasında geçen 6 tarafı açıklarmısınız?

Tarih: 26.11.2010 14:08:12
Okunma: 5342

Cevap

1. Sağa, yani mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken; bana mazi, pederimin ve ecdadımın ve nev'imin bir mezar-ı ekberi suretinde göründü, teselli yerine vahşet verdi.

 

2. Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım. Gördüm ki: Benim ve emsalimin ve nesl-i âtinin büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde göründü, ünsiyet yerine dehşet ve vahşet verdi. Sağ ile soldan tevahhuş edip hazır günüme baktım. O gafletli ve tarihvari nazarıma o hazır gün, yarım ölmekte ve hareket-i mezbuhanedeki ızdırab çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü.

 

3. Sonra bu cihetten dahi me'yus olunca, başımı kaldırıp ömrümün ağacının başına baktım. Gördüm ki; o ağacın tek bir meyvesi var, o da benim cenazemdir; o ağaç üstünde duruyor, bana bakıyor.

 

4. Bu cihetten dahi tevahhuş edip başımı aşağıya eğdim, o ömür ağacının aşağısına, köküne baktım. Gördüm ki: O aşağıda olan toprak, kemiklerimin toprağıyla, mebde-i hılkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil, belki derdlerime dert kattı.

 

5. Sonra mecburiyetle arkama baktım. Gördüm ki; esassız, fâni olan dünya, hiçlik derelerinde,yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdlerime merhem ararken, zehir ilâve etti.

 

6. Bu cihetten dahi hayır göremediğimden ön tarafıma baktım; ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki; kabir kapısı yolumun üstünde açık görünüp, ağzını açmış bana bakıyor. Onun arkasında ebed tarafına giden cadde ve o caddede giden kafileler uzaktan uzağa nazara çarpıyor.

İşte bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana nokta-i istinad ve silâh-ı müdafaa olacak…

 

Buradaki altı yön metnin içinde geçmektedir. Bizzat Hazret-i Üstad tarafından aynı zamanda  açıklanmaktadır.: sağ taraf (gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için bakmak),

Sol taraf (gelecek zaman, yarınki gün, benim kabrim ve istikbal ise, emsalimin ve nesl-i âtinin bir kabr-i ekberi suretinde görünmesi)

ömrün sonu, ömür ağacının meyvesi, cenazemiz, ölümümüz

 ilk yaratılışmız,

geride bıraktıklarım, zamanın geçmesiyle arkamda kalanın esassız bir dünya olduğu,

ileriye bakmak ise önümüzde duran kabirdir.


Yorum Yap

Yorumlar