Soru

İctihad İle Fetva Farkı

İctihad ve fetvanın arasındaki farklar nelerdir?

Tarih: 29.03.2010 00:00:00
Okunma: 5302

Cevap

İctihad, ayet ve hadislerden kıyas gibi bazı yollarla hüküm çıkarmak demektir.

Fetva ise, sorulan İslâmî bir soruya verilen cevaba denir. 

Fetva, ictihada göre daha özel bir anlam taşır. Çünkü ictihad herhangi bir soru sorulsun veya sorulmasın fıkhî hükümleri kaynaklarından çıkarmak anlamına gelirken, fetva ise sorulan bir soruya verilen cevaptır.

İctihad edenin müctehid derecesinde olması gerekirken, fetva veren için bu şart değildir. Çünkü sorulan bir soruya, önceden yapılan ictihadlara dayanarak fetva verebilir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar