Soru

İbadet ve Kötülük

Bir insan hem namaz kılıp hem oruç tutup hem zikir yapıp yani tüm ibadetleri yapıp kötülük yapıyorsa bu mu daha hayırlıdır. Yoksa tam tersi iyilik yapıyor kötülükten uzak yaşıyor ama namaz kılmıyor oruç tutmuyorsa bu mu daha hayırlıdır. Zamanımızda bazı kimseler ibadet yapıyor. Ama aynı zamanda bazı kötülükler de yapıyor. Bazı kimseler ise iyi niyetli, kalbi temiz, kötülüklerden kaçıyor, ama ibadetlerini aksatıyor. Hangisi cennete gider?

Tarih: 12.03.2015 23:52:37
Okunma: 9557

Cevap

Öncelikle ahirette insanları hesaba çekecek olan Allah'tır. Cenabı Hak, imanlı ölmek şartıyla kişinin iyilikleri kötülüklerine çok gelirse, yani iyilikleri yüzde elliyi geçerse onu cennetine koyacaktır. Bu noktada kim ihlaslı ve samimi bunu belirleyecek olan Allah'tır. 

Yüce Allah Hz. Muhammed (sav) vasıtasıyla son dinini insanlara bildirdi. Bu dini kemal manada eksiksiz olarak tamamladı. İmanın şartlarını, İslamın şartlarını, haramı, helali, hukuku kısacası bu dünya ve ahireti ilgilendiren bütün esasları tam olarak insanlara açıkladı.

İnsanların iman etmeleri karşılığında Cennet ve ebedi saadetin mükafat olarak, İnkar etmeleri karşılığında ise cehennemi vadetti. Bunun için imanın şartlarını belirtti.

İman ise Hz. Muhammed (sav) getirdiği temel dini esasları tasdik ve dil ile ikrar etmektir. Amel ise imanın bir parçası değildir ki o yapılmadan iman eksik kalsın veya olmasın. Belki amel imanın nurundan, feyzinden, etkisinden daha fazla yararlanmayı sonuç vermektedir. 

Yaptığınız açıklamalar ise amele yöneliktir. Bir insan iman esaslarını tasdik etmiş ise ve o tasdik üzere vefat ederse Bütün alimlerin ittifakıyla cennetliktir. Fakat Allah'ın yasaklarını çiğnemekten gelen hatasının cezasını çekmesi ise ayrı bir konudur. Allah muhafaza imansız vefat ederse ebedi cehennemde kalır. 

Ameli bir kısım mazeretlerle terk etmek veya salih amellerle beraber kötülük yapmak imansızlığı sonuç vermemektedir. Amel ayrı iman ayrıdır. Cennetin anahtarı imandır. Amelsizlik veya günah işlemek her ne kadar bir cezayı gerektiriyorsa da İmansız olduğunun göstergesi değildir ki onu cennete girmekten men etsin.

Şöyle bir insan düşünün. Hayatını inkar üzere yaşadı. Son anında iman etti. Fakat namaz kılmaya, oruç tutmaya, hacca gitmeye, sadaka vermeye vakit bulamadan vefat etti. Şimdi bunun hakkında hüküm ne olmalıdır? İmanı olduğu için Cennetlik denir. Aksi halde sizin dediğiniz gibi insanın yaptığı amellere bakıp onun hakkında cennetlik veya cehennemlik hükmü vermek islam alimlerine göre doğru değildir. Cennetlik olmanın doğru referansı imandır.

Bununla birlikte dinimiz İslam bir Müslümanın hem iman etmesini, hem de salih amel işlemesini, hem de günahlardan ve kötülüklerden uzak durmasını istemektedir. İdeal olan kemal nokta budur.

Sonuç olarak amele değil imana bakılmalıdır. Bu yapılan açıklamalar ameli hafife almak anlamına gelmemelidir. Yalnızca akaide göre iman ve amel ilişkisini açıklamaktır. İman ve amel hakkındaki hükmü belirtmektir. 


Yorum Yap

Yorumlar