Soru

Husrev Efendi'nin Bir Kalemle Beşyüz Risale Yazması

Bediüzzaman Hazretleri, Osmanlıca Sözler Mecmuası'nın arkasında Husrev Efendi için; "Bir kalemle beş yüz nüsha yazan Husrev'i Cennetü'l-Firdevs'te mesut eyle..." diye dua ediyor. Bu ifade ile bir tek divitle 500 mecmua yazmış mı demek istiyor? Ayrıca Husrev Efendi'nin toplamda kaç risale yazdığı belli mi?

Tarih: 29.12.2011 12:25:32
Okunma: 4474

Cevap

Husrev Efendi'nin Risale-i Nur'un neşredilmesindeki hizmetleri gerçekten olağanüstüdür, hatta keramet derecesine çıkmıştır. Öyleki daha Risale-i Nur'a talebe olduğu ilk sene (1931), bir ayda on dört kitab yazdığını Bediüzzaman Hazretleri Mektubat kitabında haber vermektedir.

1940'lı yılların başılarına gelindiğinde ise, ilk defa risaleler teksir makinesi ile çoğaltılmaya başlanmıştır. Bu çoğaltma usülünde, özel mumlu kağıtlara yazılan risale sayfaları kullanılarak teksir makinesinden beş yüzer, biner sayfa gibi kopyaları alınarak bir anda bin tane mecmuayı yazmak gibi bir imkân elde edilmiş oldu.

İşte Sözler Mecmuası arkasındaki o dua, bu manaya işaret ediyor. Yani husrev Efendi Asayı Musa ve Zülfikar Mecmualarını yazdığı gibi, Sözler Mecmuası'nı da mumlu kağıtlara yazmış ve teksir makinesi ile beş yüz aded çoğaltılmıştır. Husrev Efendi'nin bir kalemle beş yüz nüsha yazması, işte bu şekilde teksir makinesi ile olmuştur.

Yazdığı risale sayısına gelince; 1948 yılında Afyon Mahkeme Müdafaasında Bediüzzaman Hazretleri Husrev Efendi'yi müdafaa ederken şöyle der:

“Bu zat müstesna ve şirin kalemiyle nurlardan altı yüz risaleye yakın yazmış ve vatanın her tarafına neşrederek komünist perdesi altında dehşetli ifsada çalışan anarşistliği kırdı ve tecavüzünü durdurdu ve bu mübarek vatanı ve bu kahraman milleti o zehirden kurtarmak için tesirli tiryakları her tarafa yetiştirdi. Türk gençlerini ve nesl-i âtiyi büyük bir tehlikeden kurtarmaya vesile oldu.” (14. Şua)

Husrev Efendi buradaki ifadeye göre daha 1948 yılına gelindiğinde kendi eliyle altı yüz kadar risale yazmıştır. 1931 yılında yazmaya başladığına göre, bu rakam 17 sene içinde yazdığı rakamdır. Ondan sonra ne kadar yazdığı ise kati olarak belli değildir.

Fakat Husrev Efendi yalnız Risale yazmakla meşgul olmuyordu. Tevafuklu Kur'an meşguliyeti yanında Üstad Bediüzzaman namına bütün Türkiye'deki yüz küsur merkezle haberleşme ve hizmet irtibatı onun üzerinden yürüyordu. Onun bütün bu meşguliyetlerine rağmen fevkalade miktarlarda eser yazdığına işaretle Bediüzzaman Hazretleri takdirlerini şöyle ifade etmiştir:

“Husrev’i tashihte ve tevzi’de (dağıtımda) ve tedbirde ve muhâberede ve Nûrların neşir ve yetiştirmesinde tebrik ve muvaffakıyetine dua ederiz. Bu ehemmiyetli vazifelerle beraber; yine o şirin ve parlak kaleminin yazılarını çok nüshalarda görüyoruz; hem müstakil nüshaları da yazıyor, mektubundan anlıyorum. Hakikaten o, hizmet-i Nuriyede bir inayete mazhardır. Eğer o lüzumlu ve çok vazifeler olmasaydı, bir ayda on dört Risaleyi yazan kerametli bir kalem , Nur’un bir Zülfikar’ı, bir Asayı Musa’sı olurdu.” (Emirdağ Lahikası)


Yorum Yap

Yorumlar

maşAllah berekAllah... Rabbim Husrev Üstadım gibi çok çok yazmayı ihsan etsin biz aciz kullarına da.. Allah razı olsun Nurların Hizmetinde bulunan herkeslerden.. sizlerden de..
Gönderen: ELİF YATGIN
Tarih: 26.01.2012 12:25:11