Soru

Her Hayvanın Ruhu Cennete Gidecek mi

Acaba her hayvanın ruhu cennete gidecek mi?

Tarih: 3.09.2020 12:29:37
Okunma: 1853

Cevap

“Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; onlar da sizin gibi bir ümmet olmasınlar. Biz, kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanırlar.” (En’am, 38)

"Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman." (Tekvir, 5)

İbn-i Abbas (ra) derki: “Her şey Rabbinin huzurunda toplanır.” (İbn-i Kesir)
Ayetlerden ve hadisten de anlaşıldığı gibi insanlar ve cinler gibi hayvanlarda kıyamet günü sûr üflendiğinde haşr olup Rabblerinin huzurunda toplanacaklardır.

“Ve kafir: Keşke ben toprak olsaydım, diyecektir.” (Nebe, 40)
O gün kafir, dünya diyarındayken yaratılmamış olmayı, varlığa gelmemiş olmayı, bir toprak olmayı arzulayacaktır. Bu durum Allah’ın (cc) azabını gözüyle gördüğü ve bozuk amellerinin meleklerin eliyle kaydedildiğini müşahede ettiği gündür.
Denildi ki: Kafir bunu, Allah u Teala’nın dünyada yaşamış olan hayvanlar arasında hüküm verdiği ve adil hükmüyle karar kıldığı gün söyleyecektir. Öyle ki “Boynuzsuz koç, boynuzludan hakkını alacaktır”. Hayvanlar arasında hüküm tamamlanınca Allahü Teala onlara; “Toprak olun” diyecektir de onlar toprak olacaklardır.
İşte bu sırada kafir: “Keşke ben toprak olsaydım.” Diyecektir. Yani keşke ben de bir hayvan olup ta toprağa dönseydim diyecektir. Bu anlam meşhur Sûr hadisinde vârid olmuştur. Ebu Hureyre ve Abdullah İbn-i Amr ile başkalarından da bu anlamda pek çok haber nakledilmiştir. (İbn-i Kesir Tefsiri)
Fakat hayvanlar arasındaki bu hesaplaşmanın ne tarzda olacağı bilinmemektedir. Mücazatı Allah’ın ilmindedir.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bazı hususi hayvanların cesetleriyle beraber cennette olacaklarını dile getirirken, bununla beraber bütün hayvanların ruhlarının da baki kalacağını söylemiştir:
“Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî kalacak ve bâkînin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir. Hayvanların ruhları bâkî kalacağını ve Hüdhüd-ü Süleymânî (as) ve Nemli ve Naka-i Sâlih (as) ve Kelb- Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâkî âleme gideceği ve her bir nev’in ara sıra istimal edeceği bir tek cesedi bulunacağı rivayat-ı sahihadan anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler.” (Şualar)
Cesetleriyle beraber cennette olacak hayvanlar:
1. İbrahim Aleyhisselâmın buzağısı.
2. İsmail Aleyhisselâmın yerine kesilen koç.
3. Salih Aleyhisselâmın bir mucizesi olan deve.
4. Yunus Aleyhisselâmı yutan balık.
5. Musa Aleyhisselâmın ineği.
6. Uzeyir Aleyhisselâmın merkebi.
7. Süleyman Aleyhisselâmın karıncası.
8. Belkıs’in hüdhüd kuşu.
9. Ashab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği.
10. Peygamberimizin Kasva isimli devesi. (Mişkâtü’l-Envar, Dürretü'n-Nâsih) 

Hayvanlar ölümlerinden sonra cesedleri çürür fakat ruhları baki kalır. Ancak sınırlı sayıda hayvan cesediyle cennete girecekler. Diğerleri yani sadece ruhlarıyla girenler, cesediyle girenlerin cesedlerinden istifade edecekler. Yani o cesedleri kullanarak istifade edecekler. En doğrusunu Allah bilir.

 

Geniş bilgi için bakınız:

/soru-cevap/olen-hayvanlarin-cesetlerinin-toprak-olmasi

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/hayvanlarin-ahiretteki-durumu

/soru-cevap/cennette-hayvanlar


Yorum Yap

Yorumlar