Soru

Hayatı İman ile Hayatlandırmak

"Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz." cümlesinin izahını yapar mısınız?

Tarih: 3.11.2016 11:31:12
Okunma: 3498

Cevap

Bahse konu olan yer şöyle geçmektedir:

Hayat ise, eğer îmân olmazsa veyahud isyan ile o îmân te’sîr etmezse, hayat, zâhirîve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyâde elemler, hüzünler, kederler verir.

Çünki insanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadârdır. O zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir.Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini, geç­miş­­­­­ten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise, eğer dalâlet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz’î lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususan gayr-i meşrû‘ ise, bütün bütün zehirli bir bal hükmün­dedir. Demek hayvandan yüz derece lezzet-i hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehl-i dalâletin ve gafletin hayatı, belki vücûdu, belki kâinâtı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kâinâtlar, onun dalâleti noktasında ma‘dûmdur, ölmüştür. Akıl alâkadârlığı ile ona zulümâtlar, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise, i‘tikādsızlığı cihetiyle yine ma‘dûmdur. Ve ademle hâsıl olan ebedî firâklarmütemâdiyen onun fikir yoluyla hayatına zulümâtlar veriyorlar. Eğer îmân hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar îmânın nûruyla ışıklanır ve vücûd bulur. Zaman-ı hâzır gibi ruh ve kalbine îmân noktasında ulvî ve ma‘nevî ezvâkı ve envâr-ı vücûdiyeyi veriyor. Bu hakîkatin İhtiyâr Risâlesi’nde Yedinci Recâ’da îzâhı var. Ona bakmalısınız. 

İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı îmân ile hayatlandırınız.Ve ferâizle zînetlendiriniz. Ve günahlardan çekin­mek­le muhâfaza ediniz."(Gençlik Rehberi)

 

Bu cümlenin izahı yukarıda yapılmaktadır.

Kısaca açıklarsak,

İnsanoğlu hayvanlardan farklı olarak geçmişten ve gelecekten etkilenen bir varlıktır. Geçmişteki yaşadığı olumsuz şeyleri düşündükçe üzülür. Gelecek noktasında ise bir çok endişesi vardır.  

İnsanlar hayattan lezzet almak için bir çok yollar ve yöntemler bulmuşlardır. Fakat bütün bu yöntemler ahireti hayatını düşünmeden sadece dünyanın lezzetini almak üzerinedir. Dünya hayatı ise geçicidir. Lezzetleri gerçek lezzet kılan onun devamlılığıdır. Çünkü lezzetin bitmesi insana acı ve elem verir. Hatta lezzetin biteceği düşüncesi bile insanı rahatsız eder. Mesela güzel bir tatilin biteceği düşüncesi tatilin lezzetini azaltacaktır.

İman olmazsa hayat sadece bu dünyaya bakan geçici ve dar bir çerçeveden ibaret kalır. İman ise hayata hayat verir. Lezzetleri devamlı kılar.

İmanla birlikte farzlar da yerine getirilirse cennette güzel bir karşılığı olacaktır. Çünkü dünyada yapılan güzel amellerin karşılığı olarak daimi lezzetler ve mükafatlar ile süslenmiş olur. 

İman ve salih amellerle süslediğimiz ve lezzetli kıldığımız hayatımızı günahlardan çekinmekle de korumamız lazımdır. Yoksa günahlar bizim hayatımızın manevi olarak bozulmasına sebep olup cennetten mahrum olmaya kadar götürebilir. 


Yorum Yap

Yorumlar