Soru

Hanbeli Mezhebinde Mezi

Hanbeli mezhebine göre mezinin çok gelmesi ile ilgili abdestte özürlü olmak diye bi hüküm var mı?

Tarih: 30.09.2022 21:35:20
Okunma: 745

Cevap

Hanbeli mezhebine göre bir kişi meziden dolayı özürlü sayılmaz ve normal namaz abdest alması gerekir. Ayrıca gusül abdesti almasına gerek yoktur. Bu konunun Hanbeli mezhebine göre detaylı açıklaması aşağıdadır.

Mezi; şehvet sırasında tenasül uzvundan çıkan yapışkan sıvı (zevk suyu) olup abdesti bozar. Rivayete göre mezi’nin hükmü hakkında ihtilaf edilmiştir. Şöyle ki:

Bir rivayete göre; mezi sebebiyle abdest alınması ve tenasül uzvuyla hayaların yıkanması vacip sayılmıştır. Nitekim Hz. Ali hadisinde; “Meziyi gördüğünde, tenasül organını yıka ve namaz için abdest al.” ifadesi gelmiştir. Buharı ve Müslim ittifak etmiştir. Müslim'in lafzı şöyledir: “Zekerini yıkar ve abdestini alır.” Bir rivayet ise şöyle gelmiştir: “Ve hayalarını yıkar.” Emir ise vücup ifade eder. Bu durumda, bir defa yıkamak yeterlidir. Çünkü emredilen mutlak olarak yıkamaktır ve bu şekilde “yıkama” ismi yerine gelmiş olmaktadır. Başka bir lafızda ise şöyle sabit olmuştur: “Abdest al ve fercini yıka.” İster abdestten sonra olsun ister önce olsun fercini yıkar. Çünkü fercin (tenasül uzvunun) yıkanması abdest ile alakalı değildir. Cünüplükten dolayı yıkamak gibi değildir.

İkinci rivayete göre; istinca ve abdestten fazla olarak yıkamak vacip değildir. Bu, ilim adamlarının çoğunluğunun görüşüdür. Sehl b. Huneyf hadisi bunu ortaya koymaktadır. Kendisi şöyle demiştir: “Mezi gelmesinden dolayı çok sıkıntı ve güçlük çekerdim, bu nedenle çok gusül alırdım. Durumu, Hz. Peygambere (sav) anlattım ve bu konu hakkında sordum. Bunun üzerine: 'Meziden dolayı abdest alman yeterlidir.' buyurdular.”[1]

Tenasül uzvunun ve hayaların yıkanmasının müstehap olduğuna hükmedilmiştir. Çünkü buna muhtemeldir. “Meziden dolayı abdest alman yeterlidir.” kavli ise abdest almanın yeterli olacağını açıkça ortaya koymaktadır.[2]

 

[1] Ahmed, Cilt: 3, Sayfa: 485; Ebu Davud, Cilt: 1, Sayfa: 144; Tirmizi, Cilt: 1, Sayfa: 197, 198. Hasen, sahihtir, demiştir. İbn Mace, Cilt: 1, Sayfa: 1 69. Bazı rivayetlerde Hz. Ali' den nakille Hz. Peygamberin (sav) hadisi de yer almaktadır, buyurdular ki: “Bundan dolayı sadece abdest yeterlidir.” Nesal, Cilt: 1, Sayfa: 97.

[2] İmam İbn Kudame el- Makdisi, Delilleriyle Hanbeli Fıkhı, El- Muğni Muhtasarı, Polen Yay. Ekim 2015 Sahife 95.


Yorum Yap

Yorumlar