Soru

Haliliye ve Hullet

Bediüzzaman Hazretleri, "Mesleğimiz haliliyye olduğu için meşrebimiz hullettir." diyor. Hullet ve haliliyye ne demektir? Buna işaret eden ayet veya hadis var mı?

Tarih: 23.12.2009 00:00:00
Okunma: 3020

Cevap

 "Allah, İbrâhîm’i halil (dost) edinmiştir." (Nisa, 125) ayeti ile İbrahim (as)'a Halilullah, Allah'ın dostu adı verilmiştir. Burada Üstad'ın kasdı, Nur hizmeti de dostluk ve kardeşlik hizmetidir.

Haliliye, Halil İbrahim (as) gibi dostluk üzerine giden yol demektir. Hullet ise bu yolda sergilenen "dostluk" demektir.

Üstad Bediüzzaman, bu dostluğun nasıl olacağını İhlas Risalesi'nde şöyle anlatıyor:

"Hullet (dostluk) ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd (değerli) kardeş olmak iktiza eder (gerekir)." (21. Lema)

Nur mesleğinin Haliliye olmasına ışık tutan 1. Şua'daki bir ifade şöyledir:

“Risale-i Nurun mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazret-i İbrahim’in (A.S.) hususî meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla…” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar