Soru

Hafız İsmi ile Dua

Ya Hafız esması koruyup kollayan anlamında tecelli ediyor. Hafız ismi insanın bilmeden yaptığı günahlardan da korur mu? Çok tesirli diyorlar denedim harbiden okuduğum zaman kimseden kötü bir söz bile duymuyorum.

Tarih: 16.03.2015 12:08:08
Okunma: 6969

Cevap

Cenab-ı Hakkın bütün güzel isimleri insanlar üzerinde tecelli etmektedir. Fakat bundan yararlanmak veya umursamamak insanın elindedir. Hafîz ismi de bunlardan birisidir. Evet, bu isim her şeyi korumaktadır. Hafızanızda anılarınızı koruduğu gibi ağacın özellikleri ve programını da çekirdeğinde korumaktadır. Canlıların özelliklerini nesillerine aktarmakla da onları korumaktadır. 

Dua ile bela  asla beraber bulunmazlar. Dua samimi ve şartlarına uygun yapıldığı müddetçe Yüce Allah insanları sıkıntılardan korumaktadır. Sizler de dua ettiğinizden dolayı neticesini görmektesiniz. 

İnsan yaptıklarından sorumlu tutulan bir varlıktır. Bu sorumluluk iradesinden kaynaklanmaktadır. Yani bilincli olmasından. İnsan yaptıklarından sorumlu olduğu gibi yapması gerekip de yapmadıklarından da sorumlu tutulmaktadır. Öncelikle farzları, haramları bilmesi gerekmektedir. Bu konuda cehalet özür olamaz. Yaşadığımız ülkede temel hakları çiğneyen bir insanın özrünün kabul edilmemesi gibi.

Hafîz ismi insanları koruma şeklinde de tecelli etmektedir. Eğer kul kötülüklerden sakınmak için bu isme sığınır ve bu ismin gereği gibi hareket ederse yani iradesi ile kötülüklerden kaçmaya gayret ederse Yüce Allah'ın başka bir hikmeti yoksa onu her türlü kötülüklerden korumaktadır. Fakat Allah sizleri daha büyük bir nimete hazırlıyorsa, sizlerin kabiliyetlerini geliştirecekse, bir kısım hatalarınızı af edecekse, sizleri daha büyük kötülüklerden koruyacaksa dua ettiğiniz halde başınıza bir kısım sıkıntılar gelebilmektedir.

Okumanızla birlikte sıkıntıyla karşılaşmanız başka hikmet içindir. Yoksa okudum faydasını görmedim denmemelidir. Çünkü Allah'ın güzel isimlerini zikretmek ilahi bir emirdir. Bir ibadettir. Bir duadır. İbadet ise Allah emrettiği için yapılır. Neticesi ise Onun rızasını kazanmaktır. Bir kısım faydalar ise Allah'ın ihsanıdır. O ibadetin yapılma sebebi faydaları değildir. 


Yorum Yap

Yorumlar