Soru

Hadisin Harici Emarelerle Kuvvetlenmesi

Zülfikar Mecmuası sh. 152 de "haber-i vahid, harici emarelerle katiyyet ifade eder" cümlesine misal olacak bir hadis-i şerif verebilir misiniz?

Tarih: 20.04.2009 00:00:00
Okunma: 3133

Cevap


19. Mektub’da su hususunda görünen mucizeler hakkındaki rivayetler içerisinde geçen şu rivayet sualinize cevab olabilir:

“İmam-ı Beyhakî ve Hâkim olarak, kütüb-i sahiha, Hazret-i Ömer'den haber veriyorlar ki: Hazret-i Ömer, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan yağmur duasını niyaz etti. Çünki ordu suya muhtactı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm elini kaldırdı, birden bulut toplandı, yağmur geldi. Ordunun ihtiyacı kadar su verdi, gitti. Âdeta yalnız orduya su vermek için me’mur idi. Geldi, ihtiyaca göre verdi gitti. Şu hâdise, nasılki sekizinci misali teyid ve kat'î isbat eder; öyle de: Şu hâdisede, meşhur allâmelerden ve tashihte çok müşkilpesend, hattâ çok sahihlere mevzu' deyip kabul etmeyen İbn-i Cevzî gibi bir muhakkik der ki: Şu hâdise Gazve-i Meşhure-i Bedir'de vuku bulmuş. “Üzerinize gökten bir su indiriyordu” (Enfal, 11) âyet-i kerimesi, o hâdiseyi beyan edip, ifade eder. Madem âyet o hâdiseyi gösterir; kat'iyetinde şübhe kalmaz.”

Bu rivayeti, zahirde sadece Hz. Ömer haber verse de, Kur’an’daki ayetin bu hadiseden bahsetmesi haberi katileştirmiştir. Yani rivayetin haricinden gelen bir emare ile kesinlik kazanmıştır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar