Soru

Hacamat Yapanın (Haccâm) Ücret Alması Caiz midir?

Hacamat yapanın bir haccâmın para alması dinimizce uygun mudur?

Tarih: 24.10.2023 23:03:58
Okunma: 136

Cevap

Hacamat yapanın kişinin ücret alması caizdir. Zira Hz. Peygamber (a.s.m) bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir Haccâm’a hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp haccâma ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur: “Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır.” (Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3)

"Bir adam Peygamber Efendimize (a.s.m) gelerek; "Benim hacamat yapan bir kölem var, kölemin elde ettiği kazançla hayvanıma yem alabilir miyim?" Resûlullah (sav) "evet" dedi.

Bir başka kişi gelerek; "Benim bakmakla yükümlü olduğum kimseler ve hacamat yapan bir kölem var. Bu kişilere hacamatçının kazancından harcayabilir miyim?" Resûlullah (sav) "evet" dedi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/141.)

Eğer hacamattan kazanılan para haram olsaydı Hz. Peygamber (a.s.m) ücret vermezdi." (İmam Serahsî, Mebsût, 15/116-117.)

Bazı kaynaklarda haccâmın, hacamat karşılığında ücret alması pek hoş karşılanmamıştır. Zira bu iş, Müslümanların arasında bir yardımlaşmadır. Hem de o dönemde hacamatı genelde köleler yaptığından bu tür kazançların kişiyi alçalttığı ve değersizleştirdiği vurgulanmıştır.

Lakin fıkıh âlimleri bu konuyu değerlendirirken, hacamat; emek ve zaman isteyen bir işlem ve uygulamadır. Dolayısıyla bu işlem sonucunda ücret alınması caizdir. Zira Hz. Peygamber (sav) de kendisine hacamat yapan kişiye ücret ödemiştir. Ancak bazı İslâm âlimleri de alınacak bu ücretin uygun olmadığını dile getirmişlerdir. Çok itibar edilecek bir kazanç olarak görmemişlerdir.


Yorum Yap

Yorumlar