Soru

Gusülde Vesvese

Gusül abdesti alırken gelen vesveseye karşı ne yapmamız gerekir?

Tarih: 16.03.2009 00:00:00
Okunma: 36150

Cevap

Sualinize cevab olmak üzere Üstad Bediüzzaman’ın 21. Söz Vesvese Risalesi’nde anlattığı bir hakikati tarif etmeye çalışacağız.

GUSÜL ABDESTİNDEKİ VESVESE

İnsanların çoklukla başlarına gelen bir vesvese şekli de abdest alırken kuru yer kaldı mı diye şüpheye düşmektir. Bazı insanlarda bu şüphe çok ilerleyerek işin içinden çıkılmaz bir hal alabilmektedir.

Eğer abdesti en iyi şekilde yerine getirerek yapacağız diye uğraşırken ifrat edip tekrar tekrar iade ediyor hâle geldiysek ve “Bir türlü şartlarını yerine getiremiyorum” fikrinden kurtulamıyorsak ve bu hâlin nefsimizde oluşturduğu ağırlığı hissediyorsak emin olmalıyız ki bu bir “dinde zorluk”tur. Halbuki Hac Suresi, 78. Âyette Rabbimiz “Dinde üzerinize hiçbir zorluk kılmamıştır” buyuruyor. İnsanlara ibâdetin emredilmesindeki gaye onları altından kalkamayacakları zorluklar altında ezmek değildir.

DİNDE ZORLUK YOKTUR!

Bunun çaresi de iki meseleyi çok iyi anlamaktan geçiyor. Birincisi: “Dinde zorluk yoktur.” ve “din kolaylıktır” kaidelerini bilmektir. Böyle bir kimse şunu düşünmeli: “Kusursuz bir şekilde ibâdet edeceğim derken dini hakkımda zorlaştırmaktan ise amelimi kusurlu görüp Cenâb-ı Hak’dan kusurlarıyla kabulünü niyaz etmem daha iyidir. Zaten ameli kusursuz görüp gururlanmaktan ise kusurlu görüp Rabbimin afvına sığınmam ve kabulünü onun rahmetinden ümid etmem daha iyidir.”

İkincisi: Ehl-i Sünnet inancına göre amelin sahih, yani şartları yerine gelmiş güzel bir amel olması kulun ameli hakkındaki bilgisine bakar. İşin aslına bakmaz. Meselâ guslü hakkında şüpheye düşen birisi, “Ben guslü tam aldım biliyorum fakat gerçekte acaba kuru yer kalmış mıdır?” diye düşündüğünde demeli ki, “Madem tam aldım biliyorum. Hakikatte kuru yer kalmış bile olsa tam almış sayılırım. Çünkü İslâmiyet benim bu konudaki bilgimi, haberdar olmamı esas alıyor, gerçekte kuru yer kaldığına bakmıyor.”

Yani abdest alan birisi, “Acabâ kuru bir yer kaldı mı veya falan uzvumu yıkamış mıydım?” diye vesvese yaptığında şunu düşünmeli: “Bu konudaki benim zihnimdeki kanaat nedir? Eğer benim kanaatim bir eksiklik olmadığı yönünde ise, (hattâ kanaat kesin değil fakat gâlib bir ihtimal ile de olsa) abdestim tamam ve sahih sayılır.”

İşte bu düsturu anlamak çok büyük ferahlık verir ve böyle delile dayanmayan şüpheleri keser atar.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar