Soru

Fitne

Fitne hakkında ayet ve hadis var mıdır?

Tarih: 4.06.2013 12:30:46
Okunma: 8153

Cevap

Fitne hakkında bir çok ayet ve hadis vardır. Onlardan bazılarını aşağıya alıyoruz.

Fitne Hakkında Bazı Ayetler

“Onlara: “Yeryüzünde fesad çıkarmayın!” denildiği zaman ise: “Biz ancak ıslâh edici kimseleriz” derler.” (Bakara, 11)

“Çünki fitne, öldürmekten daha büyük (bir günah)tır.” (Bakara, 217)

Hem öyle bir fitneden sakının ki, (geldiği zaman) içinizden sâdece zulmedenlere dokunmaz (umûmî olur)! Ve bilin ki şübhesiz Allah, azâbı pek şiddetli olandır.(Enfal, 25)

“Bir başkalarını (da) bulacaksınız ki, (o münâfıklar) hem sizden emîn kalmak, hem de kendi kavimlerinden emîn olmak isterler. Ne zaman fitneye çağrılsalar, ona baş aşağı dalarlar.” (Nisa, 91)

“Buna rağmen yeryü­zünde fesad çıkarmaya çalışırlar. Hâlbuki Allah, fesad çıkaranları sevmez.”  (Maide, 64)

“ve yeryüzünde fesad çıkaranlara gelince, işte onlar yok mu, lâ‘net onlaradır; yurdun kötüsü (Cehennem) de onlar içindir!” (Ra’d, 25)

Fitne Hakkında Bazı Hadisler

“Fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lanet etsin.” (Kenzül-ummal) 

 “Fitne zamanında oturanın fitnesi, ayakta durandan hayırlı olur”.(Buhari)

"Fitne zamanında (ona karışmayıp) oturan kişi, ayakta durandan hayırlıdır. O zaman ayakta duran da (fitne sebeblerini hazırlamaya) gidenden hayırlıdır. Bu yolda yürüyen de bi'lfiil fesada çalışandan hayırlıdır. Her kim fitne olacağını bilip de, onu görmeğe çalışırsa, muhakkak onun kahrına uğrar. Her kim o fitne zamanı iltica edecek veya sığınacak bir yer bulursa, hemen sığınsın (fesâdcılara karışma­sın)" (Buhari)

“Bir takım fitneler olacaktır. O fitnelerde oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen, koşandan daha hayırlıdır. Kim o fit­nelerin başında dikilirse, fitneler onu yıkar. Her kim o fitneler zamanında sığınacak bir yer bulursa, hemen oraya çekilsin.” (Müslim)

“Fitne zamanında ibâdet, bana hicret etmek gibidir.” (Müslim)

 

 
Yorum Yap

Yorumlar