Soru

Fitre İle İlgili Bir Soru

Kişi fitresini gelinine verdikten sonra gelin o parayı ev ihtiyaçları için eşine verebilir mi? 

Tarih: 9.05.2021 16:46:37
Okunma: 201

Cevap

Evet verebilir ama mecbur değildir. Zira dinimiz İslâm, aile reisliği görevini erkeğe vermiştir. Ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve aileyi her türlü dış tesirlerden koruma vazifesi erkeğindir. Bu büyük sorumlulukla beraber erkek, aile içinde kadının şahsî malına da karışamaz. Bu noktadan kadın için ev ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu yoktur.

Böyle olmakla beraber; fitre sadakası, zekât gibi niyet edilerek fakirlere temlik (bir şeyi birinin mülkü kılma) şekli ile verildiğinden [1] fitre verilmekle beraber o para, fakirin mülkiyetine geçmiş olur. Haliyle fitreyi alan şahıs da o parayı meşru dairede dilediği gibi tasarruf yetkisine sahiptir. Dilerse ailesinin ihtiyaçlarında da kullanabilir.

 

[1] Ömer Nasuhi Bilmen İlmihal


Yorum Yap

Yorumlar