Soru

Fen ve Felsefe ile Emraz-ı Kalbiye

‘’… Avrupa'nın fünun ve medeniyeti, o seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiyeye inkılab ederek ziyade müşkilâta medar olduğundan…’’ emraz-ı kalbiyeden kasıt nedir? 

Tarih: 16.05.2014 17:55:44
Okunma: 3154

Cevap

Burada kastedilen vahye tabi olmayan fen ve felsefedir. Çünki Avrupa medeniyeti, İslamdan uzak olarak insanların her türlü nefsi ve alçak isteklerini tahrik etmektedir. Bu da insanın ihlasını zedeleyerek kalbi bir çok sıkıntılara yol açabilir.

Ayrıca pozitif bilimler denilen fenleri pozitivist bir yaklaşımla anlatmaktadır. Yani sadece nasıl izah edilmiştir. Niçinler izah edilmemiştir. Aynı zamanda sanki tesadüfen ve kendi kendine oluyormuş gibi anlatmaktadır. Mana-yı herfi ile değil mana-yı ismi ile anlatmaktadır. Tabiatı öne sürmektedirler.

Bütün bunlar ise insanın kalbine bazı şüphe ve tereddüdleri verebilmektedir.


Yorum Yap

Yorumlar