Soru

Farzlar da Sünnet midir?

Bediüzzaman Hazretleri'nin Sünnet-i Seniye Risalesin'nde geçen, "Sünnet-i Seniyyenin merâtibi (mertebeleri) var. Bir kısmı vâciptir, terk edilmez...Bir kısmı da nevâfil nevindendir. ...Diğer kısmı, "âdâb" tabir ediliyor..."  ifadelerinde kasd edilen mertebelerin içerisinde farz ibadetler de var mıdır? Yani farz olan ibadet sünnet hükmüne geçer mi?

Tarih: 30.08.2009 00:00:00
Okunma: 2260

Cevap

Sünnetin iki manası vardır. Dar manada Peygamberimizin (sav) ibadetlerdeki farz olmayan uygulamalarıdır.

Geniş manası ise, Peygamberimizin (sav) bütün hareketleri ve sözleridir. Bu manasıyla farzlar ve vacipler de O'nun sünnetidir. Yukarıdaki paragrafta kasdedilen ise bu geniş manası iledir. Ayrıca yukarıdaki vacip tabiri de farz manasındadır. Çünkü Şafii mezhebinde vacib, farz manasına gelir ve eserin yazarı şafiîdir.

Ayrıca bakınız...


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar