Soru

Ezber ve Mütalaa için Tavsiye

1. Asa-yı Musa eserinin osmanlıcası var mı? 2. İmanın temel hakikatlerini özümseme adına hangi risaleleri öncelikle ezberlemek veya okumak uygun olur? 3. Üstadlarımızın okunması veya ezberlenmesi yönünden öncelikli olarak tavsiye ettikleri yani daha önemli gördükleri risaleler hangileridir? 

Tarih: 27.12.2012 22:15:05
Okunma: 7556

Cevap

1. Asa-yı Musa eserinin osmanlıcası var. El yazması olarak

2. Ezber için beş risaleyi tavsiye ediyoruz. Buna ilave olarak 10. Söz Haşir Risalesi ile 7. Şua Ayet'ül-Kübra risalesini tavsiye ederiz. 

3. Tevhid için, 23. Lema olan Tabiat Risalesini, 22, 32, 33. Sözleri, 7. Şuayı, 20. Mektubu tavsiye ederiz. Haşir noktasında 10. Söz olan Haşir risalesini, Nübüvvet noktasında 19. mektub ile 19. sözü, Melaike için 29. Sözü, Kur'an için 25. Sözü, Kader için 26. Sözü, Miraç için 31. sözü, Ene için 30. söz olan ene risalesini tavsiye ederiz. Bunlara ilave olarak 30. Lema, 16. Söz, 24. Mektubu tavsiye ederiz. 

Ayrıca bunlarla birlikte Bütün külliyatı tavsiye ederiz.

Üstadlarımız bütün risaleleri önemli görmüşler. Fakat yukardaki sayılanları da bir çok yerde övmüşlerdir.


Yorum Yap

Yorumlar