Soru

Esir Maddesi

Esir maddesi nedir? Bu maddenin Nur-u Muhammedî (s.a.v.) ile alakası nedir?

Tarih: 15.07.2009 00:00:00
Okunma: 7151

Cevap

Esir maddesi maddenin en küçük yapı taşıdır ve parçalardan oluşmadığı için bölünüp dağılması mümkün değildir. Atomlar dahil herşey esir maddesinden yaratılmıştır. Uzaydaki boşluk dahi aslında boşluk değil esir denizidir. "Sema, dalgaları dinmiş bir denizdir" hadis-i şerifi buna işaret eder.

"Onun arşı su üstünde idi" ayeti Her şey yaratılmadan önce Arş-ı Ala'nın ve esirin yaratıldığına işaret eder. Bu mevzuyu Üstad Bediüzzaman İşaratül İ'caz'da şöyle anlatır:

"(Onun arşı su üstünde idi) âyeti, şu madde-i esîriyeye işarettir ki, Cenab-ı Hakk'ın Arş'ı, su hükmünde olan şu esîr maddesi üzerinde imiş. Esîr maddesi yaratıldıktan sonra, Sâni'in (yaratıcının) ilk icadlarının tecellisine (görünmesine) merkez olmuştur."

Üstad 12. Lem'a'da ise esirin varlığını ve sema tabakalarının esirden yaratıldığını isbat sadedinde şunları anlatır:

"Birinci Kaide: Fennen ve hikmeten sabittir ki: Bu haddi yok feza-yı âlem, nihayetsiz bir boşluk değil, belki "esîr" dedikleri madde ile doludur.

İkincisi: Fennen ve aklen, belki müşahedeten (görerek) sabittir ki: Ecram-ı ulviyenin (gök cisimlerinin) cazibe ve dafia (çekme ve itme) gibi kanunlarının rabıtası (bağı) ve ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşiri ve nâkili (yayan ve nakledeni), o fezayı dolduran bir madde mevcuddur.

Üçüncüsü: Madde-i esîriye, esîr kalmakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülâta (farklı oluşumlara) ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet nasılki buhar, su, buz gibi havaî, mâyi, camid (gaz, sıvı, katı) üç nevi eşya, aynı maddeden oluyor. Öyle de: Madde-i esîriyeden dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani-i aklî olmadığı gibi, hiçbir itiraza medar (sebeb) olmaz."

"Allah evvela benim nurumu yarattı. Bütün mahlukatı da benim nurumdan yarattı" mealindeki hadisin işaretine göre her şey o nurdan yaratılmıştır. Onun nurundan yaratılan ilk şeyin esir maddesi olması gerekir. Çünkü daha sonra herşeyin esirden yaratılması bunu gerektirir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar