Soru

Ene ve Enaniyet Aynı mı?

Ene ve enaniyetin farkı nedir? Ene deyince sanki sanki bir fihtist ve çekirdek ve istidat gibi birşey. Enaniyet ise bu ene çekirdeğinin kullanılması gibi geliyor. Yani ene malik ise enaniyet malikiyet oluyor gibi geliyor. Bu konuda izah yapabilir misiniz?

Tarih: 8.12.2009 00:00:00
Okunma: 3860

Cevap

Yazdığınız aynı kanaati paylaşıyoruz. Ene, aslında letaif-i aşereden olan nefis latifesidir. Enaniyet ise bu latifenin yaptığı faaliyetin adıdır. Yani, kendini ve diğer bütün letaifine bizzat malik olduğunu zannetmesidir.

Daha fazla izah için tıklayınız:


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar