Soru

Efendimizin Anne ve Babasının Peygamberlikten Önce Vefatı

Alemlerin incisi Efendimizin anne ve babasının erken yaşta vefatının onun yaşantısına ve risaletine etkisi ve katkısı nedir. Neden ikisi başta olmak üzere dedesi gibi zatlari nübüvvetten önce vefat etti?

Tarih: 30.05.2013 23:49:28
Okunma: 9447

Cevap

Sorunuza Bediüzzaman hazretlerinin şöyle bir cevabı vardır:

"Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın peder ve vâlideleri ehl-i necâttır. Ve ehl-i cennettir. Ve ehl-i îmândır. Cenâb-ı Hakk, Habîb-i Ekrem’i­nin (asm) mübârek kalbini; ve o kalbin taşıdığı ferzendâne(evlada yakışır) şefkatini elbette rencide etmez.

Eğer denilse: “Madem öyledir, neden onlar Resûl-ü Ekrem Aley­hissalâtü Vesselâm’a îmâna muvaffak olamadılar? Neden bi‘sete(peygamberliğe) yetişemediler?”Elcevab: Cenâb-ı Hakk, Habîb-i Ekrem’inin (asm) peder ve vâlidesini, kendi keremiyle, Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ferzendâne(evlada yakışır) hissini memnun etmek için vâlideynini(anne-babasını) minnet al­tında bulundurmuyor. Vâlideynlik mertebesinden ma‘nevî evlâd mertebesine getirmemek için, hâlis kendi minnet-i rubûbiyeti al­tına alıp onları mes‘ud etmek ve Habîb-i Ekrem’ini (asm) de memnun etmekliği rahmeti iktizâ etmiş ki, vâlideynini ve ceddini ona zâhirî ümmet etmemiş. Fakat ümmetin meziyetini, fazîletini, saadetini onlara ihsân etmiştir. Evet, âlî bir müşîrin yüzbaşı rütbesinde olan pederi, huzuruna girmesi, birbirine zıd iki hissin taht-ı te’sîrinde bulunur. Padişah, o müşîr olan Yâver-i Ekrem’ine (asm) merhameten, pederini onun maiyetine vermiyor." (Mektubat)

Ayrıca Peygamberimizin anne ve babasının peygamberlik gelmeden vefat etmesinin peygamberimizizn risaletine kesin bilinen bir etkisi yoktur.

 


Yorum Yap

Yorumlar