Soru

Durugörü

Dinimizde durugörü var mıdır? Birinin resmine bakarak veya durugörü denilen teknikle yorum yapılıp öngörü de bulunulabilir mi?

Tarih: 27.10.2020 19:29:39
Okunma: 1920

Cevap

Dinimizde böyle bir şey olmadığı gibi, hakikatte de aslı yoktur. Tamamen aldatmaca ve uydurmadır.

Durugörü meselesinin Temeli puta tapan Budistlere dayanır. Meditasyon yapılarak kabiliyeti olan insanlarda işe yarayacağını, aksi takdirde bir işe yaramayacağını da ifade ederler. Güya bu teknik ile geleceği görebileceklerini hatta bu hüner ile medyum ve kahinlerin gelecekten haber verdiklerini zırvalarlar.

Bir Mü’min gelecekten haber verme yetkisinin sadece Allah (c.c.)’ya ait olduğunu bilir ve buna İman eder. Zira Cenâb-ı Hak Ayeti Kerimede: De ki: “Göklerde ve yerde Allah’dan başka kimse gaybı bilmez.” [1] diye buyurmuştur.

Kendilerine medyum diyen bazı şahıslar, gelecekten haber verdiğini iddia ederler ve bu yalanlarına da “Cinlerden haber alıyoruz.” Diyerek saf kalpli insanları aldatırlar. Bakınız Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerimde cinlerin de gelecekten haber alamayacağını şu ayet ile açıkça izah eder: Artık onun Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onlara Süleyman’ın ölümünü ancak asâsından yemekte olan dabbetü’l-arz (bir ağaç kurdu) fark ettirdi. Bunun üzerine Süleyman yere yıkılınca, (onun ölümünü ancak bu şekilde anlamalarıyla) cinler için açıkça belli oldu ki, eğer gaybı biliyor olsalardı (o öldüğü hâlde), o aşağılayıcı azab içinde kalmazlardı.”[2]

Yani cinlerde gaybtan haber alıp veremezler!

Hülasa: Bu tarz uydurma meseleler ile vaktinizi zayi etmemenizi tavsiye ederiz. Biz Müslümanız. Müslümanlar ’ın en büyük ve en birinci vazifesi Yüce Allah’ı tanıyıp, O’na nasıl güzel bir kulluk yapabilirim olmalıdır.

 


[1] Neml Suresi 65. Âyet

[2] Sebe Suresi 14. âyet


Yorum Yap

Yorumlar