Soru

Allah Sözünden Döner mi

Allah müslümanlar için cehennem sözünden dönebilir mi?

Tarih: 19.12.2022 23:54:27
Okunma: 513

Cevap

“Sözünden dönmek” demek ileriyi görememek ve bilmemek demektir. Allah haşa ileriyi göremediği için verdiği sözün yanlışlığını analmış olacak ki sözünden de dönmüş olsun. Halbu ki tüm zamanları gören bilen bir ilim sahibi için sonradan bir meseleyi anladığı için geri dönüş yaptı demek haşa çok yanlış olur. Sözünden dönmekte bir nevi pişmanlıkta vardır. Yani ilk verdiği sözün bir faydası olmadığını düşünüp, tekrardan o kimselere faydası olsun diye sözünden dönmek tabiri yine ilah olan, her zamanı gören ve bilen diye tavsif ettiğimiz Allah (c.c) için haşa bir eksik bir niteleme olur. Zaten sözünden dönmek fiili insanlara mahsus bir eylemdir. Çünkü onlar ileriyi göremedikleri için söz verdikleri durumun değiştiğini, şartların farklılaştığını gördükleri veya pişman oldukları için sözlerinden dönebilirler. Tüm bu geri dönüşlerde cehalet yani ileriyi görememek vardır. İleriyi göremeyen verdiği sözün neticesi ile karşılaştığında verdiği sözün tesirini ancak o zaman anlayabilir. Öncesinde bunu anlaması mümkün değildir.

Eğer haşa Allah sözünden dönüyorsa (hangi amaçla olursa olsun) demek ki sözüne sadık değil demektir. Sözünden dönen bir ilaha acaba kim ne kadar güvenebilir. Halbu ki biz Allah’u tealanın sözüne, kitabına iman etmiş ve ona güvenen insanlarız. İleride nelerin olacağını neleri yapacağını da yazmıştır. Yazmadığı belirtmediği şeyleri de biz bilemeyiz.

Haşa biz Allah’ın bir gün (bizim zaman dilimimiz içinde) sözünü değiştirme ihtimalini düşünecek olursak ona olan itimada tam bir sadakatle bağlanmak da güçleşir. Haşa Allah(c.c) tüm bu kusurlardan münezehhtir.

Üstelik haşa Allah’ı (c.c) zaman ve mekân dahilinde düşünüp “dönmek” ifadesi ile düşünmek caiz değildir. Çünkü sorduğunuz soruda mecaz anlam olmadığı için dönmek geçmiş bir zaman diliminde başka bir zaman dilimine geçişi düşündürdüğü için Allah için böyle düşünmek ilahlık vasıfına halel getirir. Yani böyle bir niteliğe sahip olana Allah denmez demektir. Allah (c.c) için zaman kavramı yoktur. Onun için tüm zamanlar birdir. Biz bunu anlamakta aciziz.

Yüce rabbimiz vadinde hulf etmez yani vadine tersine hareket etmez. “Bu Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez, fakat insanların çoğu bilmezler.” (30/Rûm 6)

 


Yorum Yap

Yorumlar