Soru

İtikafta İken Konuşmak ve Telefonla Meşgul Olmak

İtikâf, odadan duyulan seslerle -konuşmalar, televizyon sesi, şarkı vesaire- bozulur mu? Birisi odaya girip iletişim kurmaya çalışsa itikâfta olduğumuzu söylemekte sakınca var mı? Ve son olarak dijital ortamda kazara rastlanabilecek reklam gibi dünyevi görüntüler itikâfa zarar verir mi?

Tarih: 19.04.2023 09:25:18
Okunma: 250

Cevap

Yan odadan veya caminin dışından duyulan sesler itikafa zarar vermez. Ancak İtikafta olan kişinin rahatsız edilmemesi, itikafın edeplerindendir. Evimizde itikafa girmiş isek diğer hane sahiplerini bu konuda münasip bir lisanla uyarmak gerekir. Bu konuda bir rivayet şöyledir:
Ebu Said der ki: Resulullah (sav) mescide itikafa girdiği zaman cemaatin Kur'ân’ı sesli olarak okuduğunu işitti. Kaldığı yerin perdesini ayarladı ve: “Bilin ki hepiniz Yüce Allah’a yakarıyorsunuz. Onun için kimse kimseyi (sesini yükselterek) rahatsız etmesin. Kur'ân okurken” veya “namaz kılarken de kimse sesiyle bir diğerinin sesini bastırmasın” buyurdu.[1]

Görüldüğü üzere, Hz. Peygamber (sav) itikaf esnasında -dikkatlerin ve huşunun dağılmaması için- yüksek sesle Kur’ân okunmasını dahi uygun görmemiştir.

İtikaf esnasında zaruret durumlarında insanlarla konuşmak da itikafa zarar vermez. Yeter ki malayani ve lüzumsuz konuşmalar olmasın. İtikafın edeplerinden birisi şöyledir:

İtikaf esnasında hayırdan başka bir şey söylenmemelidir. Günah gerektirmeyen şeyleri konuşmakta bir sakınca yoktur. Bir ibadet inancı ile susmak ise mekruhtur. Günah sayılan şeylerden dili tutmak ise, ibadetlerin büyüklerinden biridir.

İtikaf gibi dünyadan ve dünya işlerinden neredeyse tamamen soyutlanarak yapılan bir ibadet esnasında sosyal medya vb. ortamlardan da uzak durulması gerekir. Her türlü günahın ve çirkinliğin çoklukla servis edildiği bu tür platformlar mutlaka bizi rahatsız eder ve ibadetimize zarar verir. Huşu ve ihlasımızı zedeler.

İtikafla alakalı detaylı malumat için lütfen bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/itikaf-nasil-yapilir


[1] Ebu Davud- Cem-ul Fevaid.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar