Soru

Demir

28.Lem'ada demir bahsinde, ayette geçen "demiri indirdik"cümlesinin izahı yapılıyor. Bu bahsi biraz açar mısınız? Fen ilmine göre iki büyük yıldızın patlaması sonucu olmuştur. O risalede "kâinat tezgahından gönderiliyor" cümlesi neyi ifade ediyor?

Tarih: 20.02.2009 00:00:00
Okunma: 3488

Cevap

O lem'a'da bu bahis güzel bir şekilde işlenmiş olmakla beraber sualinize binaen, burada tekrar mahiyetinde izah etmeye çalışalım.


Üstadın izahlarına göre ayetin asıl muradı, demirin insanların istifadesine sunulmasıdır. Yani "demiri ihtiyacınıza merhameten size verdik" manası kasdolunmaktadır. Çünkü hadiste de bildirildiği gibi “veren el alan elden üstündür”. Allah’ın rahmetinin mertebesi, insanların ihtiyaçlarının mertebesinden elbette üstte olduğundan rahmetten bize verilmesinin en beliğ ifadesi indirmektir. Arkadan gelen sekiz çift hayvanın indirilmesine dair ayette aynı manayı desteklemektedir.


Yukarıda anlattığımız mana, ayetin bütün asırlara hitab eden sarih manasıdır. Bununla beraber, sarih mananın yanında ayetlerin işârî manaları da vardır. Bahsettiğiniz gibi günümüz fen bilimi, demirin dünyada oluşmasının mümkün olmadığını, dünyaya sonradan gelmiş olması gerektiğini ve demir gibi ağır bir elementin toprak yüzeyine yakın yerlerden çıkarılmasının da bunu ispat ettiğini söylemektedir.

Bu iddia eğer kesin olarak ispatlanmış bir mana ise ayetteki indirdik tabiri, aynı zamanda demirin dünyaya sonradan indirildiğine de işaret ediyor olabilir. Fakat bu takdirde dahi asıl mana, bütün asırların anlayabileceği birinci manadır. İkinci mana ise bu asırda ispatlanabilen işârî bir mana olabilir.

Hz. Üstad da aslen birinci manayı uzun uzun anlatmakla beraber ikinci manaya da işaret ediyor gibi, “Kâinat sarayındaki büyük hazine-i rahmetten ihzar edilerek (hazırlanarak) gönderilip, küre-i arzın (yeryüzünün) anbarında yerleştirilmiş” demektedir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar