Soru

Deccal ve Süfyan'ın Farkı

Deccal ve Süfyan kimlerdir? Farkları nedir?

Tarih: 7.03.2010 00:00:00
Okunma: 12618

Cevap

Deccal ile Süfyan, ikisi de ahirzamanda geleceği ve insanları dalalete sevk edeceği hadislerde bildirilen dehşetli insanlardır.

Hadis-i şeriflerde Deccalin çıkacağı, on büyük kıyamet alametinden biri olarak sayılır:

"Şüphesiz on alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır.

1-Doğuda, 2-Batıda ve 3-Arap yarımadasında birer yerin batması.

4-Duman;

5-Deccâl;

6-İsa as.ın semadan inmesi;

7-Dâbbetü'l-arz ;

8-Ye'cûc ve Me'cuc;

9-güneşin battığı yerden doğması

10-Aden toprağının sonundan (Yemen'den) bir ateş çıkarak insanları haşrolacakları yere sürmesi" buyurmuştur.

(Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce)

Bedizzaman Hazretleri Deccal ve Süfyan'ın farkını şöyle anlatır:

"İslâmların Deccal'ı ayrıdır. Hattâ bir kısım ehl-i tahkik İmam-ı Ali'nin (R.A.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccal'ı Süfyan'dır. İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal'ı ayrıdır." (5. Şua)

Deccal'in kelime manası çok çok yalancı ve aldatıcı olduğundan Deccal tabirinin İslam deccalini daha çok tarif ettiği de ortadadır.

Yani, Süfyan da deccaldir ve deccalden bahseden hadislerin çoğu Süfyan'dan haber vermektedir. Çünkü İslam dinini yıkmak ve müslümanları dalalete düşürmekten daha büyük bir dalalet olamaz.

Üstad'ın, Kafirlerin deccaline büyük demesi Süfyan'dan daha zararlı olduğu anlamına gelmez. Daha meşhur, daha geniş sahada tahribat yapan ve daha çok kan döken olması manalarına gelir.

Fakat doğrudan İslam dinini yıkmak için vurulan darbe, şerlerin en büyüğü olduğundan Süfyan'ın kafirlerin Deccali'nden daha dehşetli olmasını ve hadislerde birinci derecede işaret edilenin kişinin o olmasını gerektirir. Zaten beşinci Şua'da ele alınan rivayetlerin büyük çoğunluğu İslam Deccali olan Süfyan hakkındadır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar