Soru

Daire-i İmkan ve Mükevvenat

Daire-i imkan nedir. Mahiyyeti nasıldır. Mükevvenat nedir. Mahiyyeti nasıldır. Daire-i imkan ve Mükevvenat iç içemidir ve yerleri nerelerdir?

Tarih: 12.12.2012 13:17:31
Okunma: 6522

Cevap

Var olması veya olmaması mümkün olan herşey mümkinattır. Bunun karşılığı vacib'ül-vücuddur. Yani varlığı zaruri olan ve yokluğu düşünülemeyen Allah'ın vücududur.

Allah'ın zat, sıfat ve isimlerinin dairesi olan alem-i vücub dışındaki herşey daire-i imkandır. Yani yaratılmış herşey ve bütün ihtimalat da bu dairedendir. Yok iken var olabilecek ve var iken yok olabilecek herşey de imkan dairesidir. Şurası yeridir diyemeyiz. Fakat mahlukatın olduğu her yer imkan dairesidir.

Daire-i imkan ile mükevvenat aynıdır. Farklı şeyler değildir. Daire-i imkanın karşılığı daire-i vücubdur.


Yorum Yap

Yorumlar