Soru

Cennet'te Beş Yüz Senelik Mesafe

Cennet'te bir adama 500 senelik yer verilecek deniyor. Bu 500 seneyi nasıl anlamak lazım?

Tarih: 9.04.2009 00:00:00
Okunma: 5053

Cevap

Bu ‘beş yüz sene genişlik’ tabirinden maksad yaya yürüyüşüyle beş yüz senede ulaşılacak mesafe demektir. İslam kültüründe mesafeler tarif edilirken, zamanla kıyaslanarak ifade edile gelmiştir. Meselâ, seferî olmak için üç günlük mesafeye gitmek şartı vardır. Yani üç gün sürecek bir yol mesafesi demektir ki, bu da yaklaşık doksan km.dir

Mesela dünyanın güneş etrafında 25 bin senelik bir mesafede gezdiği söylenir ki, yaya yürüyüşüyle 25 bin sene sürecek bir yol demektir.

Bu mesafenin de yaklaşık dünya büyüklüğü olduğu söylenmiştir. Dünya kadar olduğuna işaret eden hadisler hakkında 28. Söz’de şu ifade vardır:

“Ehadîs-i şerifede denilmiştir ki: Bazı ehl-i Cennet'e, dünya kadar bir yer veriliyor”

Aslında bu gayet hikmetli bir büyüklüktür. İnsanda bütün dünya kendisine verilse doymayacak duygular vardır. Bu gibi hadislerle deniyor ki, ‘Allah rızası için bu fânî dünyanın hırsını bırakan herkese dünya kadar ebedî bir cennet verilecektir.’ Böylelikle insana hem büyük bir müjde verilmiş oluyor, hem de duyguları doğru olan bir yöne yönlendirilmiş oluyor.

Hz. Üstad bu hikmeti 32. Söz’de şöyle anlatır:

“Madem dünyanın; her hatanın başı olan mezmum (kınanmış) muhabbeti (sevgisi) değil, belki esmaya (Allah’ın isimlerine) ve âhirete bakan (dünyanın) iki yüzünü, esma ve âhiret için sevmiş ve ibadet fikriyle o yüzleri ma'mur etmiş, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş. Elbette dünya kadar bir mükâfat alması, muktezayı rahmet ve hikmettir (gereğidir). Hem madem âhiretin muhabbetiyle onun mezrasını (ahret tarlası olan dünyayı) sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle âyine-i esmasını sevmiş. Elbette dünya gibi bir mahbub (sevgili) ister. O da, dünya kadar bir Cennet'tir.

Sual? O kadar büyük ve hâlî bir Cennet neye yarar? Elcevab: Nasılki eğer mümkin olsa idi, hayal sür'atiyle zeminin aktarını (her tarafını) ve yıldızların ekserisini gezsen, bütün âlem benimdir, diyebilirsin. Melaike ve insan ve hayvanların iştirakleri (ortaklıkları), senin o hükmünü bozmaz. Öyle de: O Cennet dahi dolu olsa, o Cennet benimdir, diyebilirsin. Hadîste bazı ehl-i Cennet'e verilen beşyüz senelik bir Cennet sırrı, Yirmisekizinci Söz'de beyan edilmiştir.”

Netice olarak diyebiliriz ki, beş yüz seneden maksad dünya büyüklüğünde bir mekân demektir.Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar