Soru

Cennet ve Cehennem Hakkında

Cennet ve cehennem hakkında söylenen fakat aklımızın bu dünyaya kıyasla kabul etmediği; bal ırmakları, zümrüt ve yakuttan saraylar ile ilgili bilgiler doğru mu? Hakikatı nedir?

Tarih: 17.02.2020 10:39:04
Okunma: 2867

Cevap

Cenab-ı Hak, Mü’minleri tanımlarken; “Onlar ki gayba inanırlar”(Bakara,2/3) buyurmuştur. Gayb: kalplerde (zihinlerde) mevcut olsun veya olmasın gözlerden gizli kalan her şey demektir.

Bize gaybdan haber veren en büyük muhbirlerden biri hiç şüphesiz  Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerimdir. O halde ona müracaat edelim.

Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalıcı oldukları Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler va'd etti. Allah’ın rıdvânı (râzı olması) ise daha büyüktür! İşte büyük kurtuluş budur! (Tevbe, 9/72)

Takvâ sâhiblerine va'd edilen Cennetin misâli şöyledir: Orada (zamanla hiçbir vasfı)bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şarabdan ırmaklar ve sâfî baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada meyvelerin her çeşidi ve Rablerinden bir mağfiret vardır. (Muhammed, 47/15)

Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler ise, îmân etmeleri sebebiyle Rableri, onları altlarından ırmaklar akan Naîm Cennetlerinde (mükâfâtlandıracağı doğru bir yol üzere) hidâyete erdirir. (Yunus,10/9)

 Artık, yapmakta olduklarına bir karşılık olarak onlar için göz aydınlığı olacak olan (nimetler)den nelerin saklandığını kimse bilmez. (Secde,32/17)

Ebedi saadetin müjdecisi olan Resulullah efendimiz (sav) yukarıdaki ayet-i kerimelerinin tefsiri mahiyetinde;

Allah Teâlâ, ‘Ben sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayal edemediği nimetler hazırladım’ buyurdu.”

“Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır. Orada mü’minin gidip ziyaret ettiği aileleri vardır. Fakat bu aileler birbirlerini görmezler.”(Nevevî, 2017. C. 7; Buhârî, Bedu’l-halk 8, Tefsîru sûre(55) 2; Müslim, Cennet 23-25)

“Cennet, (tabaka halinde olan) yüz dereceden (makamdan) oluşmuştur. Her birinin arasındaki mesafe, yerle gök arası kadardır. Cennetin dört büyük ırmağı, en üst tabakadaki firdevs denilen cennet makamından akar. O halde, Allah'dan dilerseniz, arş'ın altında bulunan firdevs cenne­tini dileyiniz.” (Camius Sağir 2.Cild) 

"Cennette, bal denizi, şarap denizi, süt denizi ve su denizi bulunmaktadır. Diğer nehirler bunlardan çıkacaktır." ((Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s.409/10097)

Allah’ın yaratmış olduğu güzelliklerin keşşafı, dellalı ve seyircisi olan Hz. Rasûlullah Efendimizin bunlar gibi onlarca müjdeleri varken daha başka hüccet aramaya gerek yoktur.


Yorum Yap

Yorumlar