Soru

Dünyada İçki İçenlerin Cennetteki Nimetlerden Mahrumiyetleri

"Dünyada içki içen cennete gitse bile içkiden mahrum olur" diye bir hadis okudum. Üstadın bu konuda şöyle bir yazısını okudum: "Orada herkes her nimetten derecesi nispetinde faydalanır" diyor. Buna göre bu hadis nasıl anlaşılmalıdır? Yani cennette bazı nimetlerden mahrum olmak söz konusu mudur?

Tarih: 18.10.2023 09:22:42
Okunma: 337

Cevap

Üstadımızın ifadeleri ile bu hadis arasında bir çelişki bulunmamakta, bilakis birbirini desteklemektedir. Çünkü cennetin birçok mertebesi bulunmaktadır. Dünyadaki ibadetlere, şükre ve takvaya göre cennetin mertebeleri, cennetten istifade dereceleri farklılık göstermektedir. Zira dünya da içki içen kimse ile hiç içmeyen kimsenin derecesi ve cennetten istifadesi bir olmayacaktır. Hadis şarihleri bu hadisin şerhinde cennette Allah’ın onlara bu nimeti unutturacağı yahut hatırlasa dahi iştihasının çekmeyeceğini ifade etmişlerdir.  Şöyle ki;

İmam Buhari ve Müslim başta olmak üzere diğer kütüb-i sitte kitaplarında da rivayet olunan hadis şöyledir;

"Dünyada içki içip de ondan dolayı tevbe etmeyen bir kimse, ahirette ondan mahrum bırakılır ve ona içirilmez.” [1]

İmam Nevevi Müslim Şerhi olan Minhac adlı eserinde bu hadisi şöyle şerh etmiştir:

“Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in “Dünyada içkiyi içen bir kimse -tevbe etmesi müstesnâ- ahirette onu içmeyecektir” bir diğer rivayette “Ahirette ondan mahrum olacaktır” hadisinin anlamı, cennette -oraya girse dahi- onu içmekten mahrum edileceği anlamındadır. Dünyada içki içmek sureti ile âsi olan böyle bir kimse onu içmekten alıkonulacaktır.

Denildiğine göre o ona karşı bir arzu duymayı unutacaktır. Çünkü cennette arzu edilen canın çektiği her bir şey vardır. Onu hatırlasa dahi canı onu çekmeyecektir, diye de açıklanmıştır. Bu ise onun için kendisi ile onu dünyada içmeyenin birbirinden ayırt edilmesi için ona ait bir farklılık olmak üzere nimetlerinin eksik olacağı anlamına gelir.”[2]

Kurtubi ise bu hadisi şöyle şerh etmiştir;  

“Hadisin zahiri bu içkinin onun hakkında ebediyen haram olmasını göstermektedir. Cennete girerse onun bütün meşrubatından içecek yalnız şarabından mahrum kalacak, bununla beraber bir üzüntü̈ duymayacak, içenlere haset etmeyecektir. Bunun hâli alçaklık ve yükseklik hususunda derece sahiplerinin hâli gibi olacaktır. Bir derecede bulunan bir kimse ondan daha yükseğinde bulunmayı arzu etmeyecekse o da cennet şarabını arzu etmeyecektir. Bu onun için bir ceza değildir...”[3]


[1] Buhari, Hadis no: 5575; Muslim, Hadis no: 2003; Benzeri diğer hadisler; ibn Mace, 3373; Tuhfetu’l-Eşrâf, 7951; Nesai, 5687.

[2] İmam Nevevi, El-Minhac Şerhu Sahih-i Müslim, c.9, s.120

[3] Ahmed Davutoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Işık Yay., İzmir 2013, c.5, s.4031


Yorum Yap

Yorumlar