Soru

Bitlis Hadisesi

Bu vatanın evlatlarına kılıç çekmem sözünü üstad kime demiştir? 

Tarih: 12.05.2014 19:21:26
Okunma: 4002

Cevap

Bitlis hadisesi öncesi kendine gelen zatlara söylemiş. Hadise şöyledir:

"eski harb-i umûmîden evvel ben Van’da iken, bazı müttakî zâtlar yanıma geldiler. Dediler ki: “Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor; gel, bize iştirâk et. Biz bu münâfık reislere itâat etmeyeceğiz.” Ben de dedim: “O fenâlıklar, o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsûstur. Ordu onlarla mes’ûl olmaz. Bu Osmanlı ordusunda, belki yüz bin evliyâ var. Ben bu orduya karşı kılıç çekmem. Size iştirâk etmem.” O zâtlar, benden ayrıldılar, kılıç çektiler. Neticesiz Bitlis hâdisesi vücûda geldi.

Az bir zaman sonra harb-i umûmî patladı. O ordu, dîn-i İslâm nâmına harbe iştirâk etti, cihada girdi. O ordudan yüz bin şehîd, evliyâ mertebesine çıktılar. Beni o da‘vâmda tasdîk ettiler. Kanlarıyla velâyet fermanlarını imzaladılar." (Şualar)


Yorum Yap

Yorumlar