Soru

Binbaşı Hulusi Bey'in Hz. Üstad'dan Aldığı İlk Ders

"Muhterem Üstâdım! Rahmet-i İlâhiye ile bir hakîkati daha yakînen anladım. O da şudur ki: İlk şeref-i mülâkî olduğum zamanda verdiğiniz ders, bütün risâle ve mektublarda vücûdunu hissettirmektedir. Fark yalnız o dersteki mücmel hakāikin diğer derslere tafsîl, tavzîh ve ızhârından ibârettir. Demek ki, îmânı ve Kur’ân’ı esas ittihâz etmekle, dâimî bir feyiz menbaı, sermedî bir nûr kaynağı, fenâsız kudsî bir hazine, İlâhî bir kal‘a kurulmuş oluyor." Yukarıdaki ifadede kastedilen Hulusi Abi'nin Hz. Üstad'dan ilk aşdığı risale/ders hangisidir?

Tarih: 13.10.2023 12:35:05
Okunma: 255

Cevap

Bahsetmiş olduğunuz mektup Barla Lahikası'nda Osmanlıca nüshalarda 92. Mektup olarak geçmektedir. Oradaki ifade, "ilk Şeref mülakati olduğum zamanda verdiğiniz ders" şeklindedir. Buradaki ifadeye dikkat edildiğinde aldığım risale şeklinde bir ifade kullanılmamış, aldığım ders tarzında bir ifade kullanılmıştır.

Bu ifadeden Hulusi abinin Hazret-i Üstad'dan iman hakikatlarına dair şifahi bir ders aldığı anlaşılmaktadır. Yoksa Hulusi abinin Hazreti Üstadla ilk görüştüğünde bir risale aldığına dair bir bilgi bizde mevcut değildir.


Yorum Yap

Yorumlar