Soru

Bediüzzaman'ın Felsefeyi İnceleme Sebebi

Bediüzzaman'ın Eski Said döneminde Avrupa felsefesiyle ilgilenmesinin sebebi nedir?

Tarih: 5.05.2010 00:06:14
Okunma: 5834

Cevap

Avrupa felsefesinde bir şey gördüğü için değil neyi savunduklarını anlamak için ilgilenmiştir. Baştan sona batı felsefesinin neyi savunduğunu öğrenmese idi onu çürüten kuvvetli delilleri yazması mümkün olmazdı.

Yazdığı Tehafüt el-Felasife kitabıyla İslam dünyasında gelişen ve kafaları karıştıran felsefî akımları çürüten ve felsefenin ilerlemesini durduran İmam Gazalî Hazretleri de tam iki sene felsefeyi ne için tahsil ettiğini, "El-Münkızu Mineddalal"  kitabında şöyle anlatır:

"Kelâm ilmini öğrendikden sonra, felsefe bilgilerini incelemeye başladım. İyice anladım ki, bir ilimdeki fesad ve bozukluğu, ancak o ilmi derinlemesine inceleyen kimse anlayabilir. O ilme öyle vâkıf olmalı ki, o ilmin en âliminin ilmine eşit hâle gelmeli. Hattâ onu da geçmelidir. O ilmin ehlinin ulaşamadığı tehlikeleri tesbît edebilmelidir. Ancak o zamân o ilmin bozuk olduğuna dâir iddiâsının doğru olduğu ortaya çıkar."

Bediüzzaman Hazretleri'nin Eski Said döneminde batı felsefesini ciddi biçimde incelemesine de kader-i ilahî'nin ona verdiği, "felsefeyi çürütme vazifesinin bir hazırlığı" olarak bakmak gerekir. Bu sayede felsefenin hangi noktalarda yanıldığını ve Kur'an hikmetinin felsefeden ne kadar üstün olduğunu kıyaslayarak isbat etme imkanını elde etmiştir.

Hem bu yüzdendir ki Üstad Hazretleri'nin felsefi meseleler için söylediği, "Zahiren mutantan, batınen kof (görünüşte şaşaalı, gerçekte ise boş)" tesbitinin büyük bir kıymeti vardır.


Yorum Yap

Yorumlar

Üstad Bediüzzaman, aklın ve kalbin birlikteliğiyle hareket ederek asrın problemlerinin tam ihtiyacına göre ve ikna edici cevaplar vermiştir.
Gönderen: BELKIS KILIÇ
Tarih: 9.05.2010 09:48:34