Soru

Bediüzzaman ve Ebced - Cifir

Bediüzzaman ebced hesabını niçin kullanmıştır? Ebced hesabı ile bulduğu tarihlerden örnekler verebilir misiniz?

Tarih: 2.08.2010 15:59:28
Okunma: 17499

Cevap

Kur'an'ın harflerinden Ebced Hesabı vasıtasıyla gaybî haberler çıkarmaya ilm-i cifir denir. Bu ilim gizli, herkesin  bilemeyeceği fakat makbul ilimlerdendir.

Birgün Medine'de yaşayan bazı yahudi alimleri peygamberimiz (sav)'e gelerek,

-Ya Muhammed senin ümmetinin ömrünün az olduğuna (Bakara suresinin başındaki) Elif lam mim işaret ediyor diyorlar. Peygamberimiz de onlara cevaben diğer surelerin başlarındaki huruf-u mukattaaları okuyor ve daha var diyor.

Peygamberimiz (asm)'ın yahudilere aynı tarz ile cevap vermesi bunu gösterdiği gibi, Kur'an'dan yapılan bir çok tarih tesbitleri de bunu isbat eder.

Mesela Yavuz döneminin büyük âlimi İbn-i Kemal Hazretleri'nin Mısır'ın fetih tarihini bir ayetten çıkarması bunun örneklerinden biridir.

Ayrıca İslam dünyasında Hz. Ali, Cafer-i Sadık, Muhyiddin-i Arabî ve Nercmeddin-i Kübrâ gibi en büyük âlimlerin ilm-i cifirle meşgul olup üstadlık yapmaları da onun makbuliyetine çok kuvvetli bir delildir.

Bu hesaba göre her harfin bir rakam değeri vardır ve Kur'an bir yandan harflerle manaları anlatırken, bir yandan da bazı tarihlere işaretler etmektedir.

Mesela, Kur'an'da güzel belde manasına gelen "beldetün tayyibetün" ibaresinin İstanbul'un fetih tarihini gösterdiğini Osmanlı alimleri keşfetmişlerdir.

 

Bediüzzaman'ın Ebced Hesabıyla Bulduğu Bazı Mühim Tarihler

Üstad Bediüzzaman da ilm-i cifirle pek çok tarihleri Kur'an'dan çıkarmıştır. Mesela;

Kevser Suresi'nden İstanbul'un fetih tarihini, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılış tarihini, hatta Osmanlılar'ın Avrupa'ya ilk ayak bastığı tarihi dahi çıkarmıştır.

Asr Suresi'nden 1. Dünya Savaşının tarihini,

Fil Suresi'nden 2. Dünya Savaşının tarihini

Felak Suresi'nden 1971 yılındaki muhtırayı, "O tarihte dehşetli bir şerden haber verir." diyerek çıkarmıştır. Bu tarih onun vefatı olan 1960'dan 11 sene sonradır.

Nasr Suresi'nden Mekke'nin, Şam'ın Kudüs'ün fetih tarihleri ile Hz. Peygamber (asm)'ın vefat yaşını çıkarmıştır.

Ayrıca,

"Benden sonra hilafet otuz senedir." hadis-i şerifinden, Osmanlı hilafetinin sona erme tarihini de çıkarmıştır.

Bunlar sadece bazı numunelerdir. Üstad Bediüzzaman pek çok gelecek haberlerini Kur'an'dan ebced hesabıyla çıkarmıştır. Hatta lambanın icad tarihini dahi cam içindeki bir lambayı tarif eden Nur Ayetin denilen, Nur Suresi'nin 35. ayetinden çıkarmıştır.


Yorum Yap

Yorumlar