Soru

Okulda Ders Esnasında Bayan Hocaya Bakmanın Dindeki Hükmü

Ben İmam Hatip Lisesi'nde okuyan erkek bir öğrenciyim.  Bazı hocalarımız bayan, kimisi açık kimisi kapalı. Derslerde onları dinlemem veya yüzlerine bakmam caiz midir?

Tarih: 28.11.2023 08:51:35
Okunma: 177

Cevap

Nûr Sûresi'nin 30. ayetinde, mü’min erkeklerin harama bakmamaları, namus ve iffetlerini korumaları emredildikten sonra 31. âyetinde kadınlarla ilgili olarak meâlen: "Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini (bakmaları haram olan şeylerden) çevirsinler,edep yerlerini korusunlar -kendiliğinden görünen müstesna- zînetlerini açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar"[1] buyrulmakta ve ayetin devamında kadınların kendiliğinden görünmeyen zînet yerlerini, kimlerin yanında açabilecekleri belirtilmektedir.
Anlaşılacağı üzere bu iki âyette hem erkeklerin hem de kadınların harama bakmamaları, edep yerlerini iyice örtülü tutup, iffet ve namuslarını zina, fuhuş ve onlara sebep olabilecek durumlardan korumaları emredilmektedir. Hz. Peygamber (S.A.V) de; "...Gözlerin zinası şehvetle bakmaktır..." buyurarak harama bakmayı, göz zinası olarak nitelemiştir.[2]
Ancak, gözün harama tesadüfen ilişmesinin kasıtlı bakmak hükmünde olmadığı da hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Bir kadın göze ilişse tekrar bakmamak şartıyla günah sayılmaz. Çünkü bu iradenin dışında olur. Cenâb-ı Hakk, yolda yürüken gözümüzü bağlamamızı veya kapatmamızı emretmemiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Ali’ye şöyle demiştir: "Ey Ali Bir kadın gözüne ilişti mi ikinci defa bakma! Birinci için sana vebal yoktur. Fakat ikincisinin vebali vardır."[3]
İslâm âlimleri, yukarıdaki âyetlere ve konuyla ilgili hadislere dayanarak, erkeklerin ve kadınların, nikâhlı eşleri dışında herhangi bir kimseye şehvetle bakmalarının haram olduğu üzerinde müttefiktirler.

Tedavi, şahitlik ve evlenme maksadı gibi, zarûret veya ihtiyaç halindeki bakmalara, fıkıhta belirtilen şartlar ve ölçüler dâhilinde müsaade edilmiştir. Fitne tehlikesi ve şehvet korkusu olmamak kaydı ile, gerek erkeklerin ve gerekse kadınların, kendi yakınlarından ve yabancılardan kimselere ve nerelerine bakıp bakamayacaklarına dair hükümler, delilleri ile birlikte fıkıh kitaplarında mevcuttur.[4]

Hanefi mezhebine göre şehvetle bakmamak şartıyla mahrem olmayan kadına bakmakta bir sakınca yoktur. (Günümüz Meselelerine Fetvalar Halil Günenç)

Fetava-i Hindiye’de ise bu hususta şöyle denilmektedir;

“Fitne ve şehvetin oluşmasından korkulmadığı takdirde kadının eline ve yüzüne bakmak mubahtır.” [5]

Bayan hocanın sesi için bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/kadinlarin-namahremligi


[1] Nur, 31

[2] Buhârî, Kader, 9; VII, 214

[3] Ebû Davud, Nikâh: 43; Tirmizi, Edeb: 28.

[4] Serahsî, Mebsût, X, 145-165, (Beyrut, 1986); Nevevî, Minhâc, II, 206-215, (Celâleddin Mahallî’ye ait şerhle birlikte, II. Baskı, Mısır 1934); Kasânî, Bedâiu’s-Sanâi’, V, 118-125, (Mısır, 1328/1910); İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, V, 320-329, (Matb’a-i Âmire, İstanbul)

[5]  Fetava-i Hindiye (Heyet), Beyrut 1980, c. 5 s. 329.


Yorum Yap

Yorumlar