Soru

Azabı Çeken Ruh mudur Yoksa Cesed mi?

Kabir azabının hak oldugunu biliyoruz. Peki azabı çeken ruh mudur yoksa cesed mi?

Tarih: 25.02.2009 00:00:00
Okunma: 3061

Cevap

İslâm âlimleri, kabir azabının hem ruha hem de cesede olduğunu bildirmişlerdir. Sadece ruha veya sadece cesede azap vardır diye bir ayrım yapmamışlardır.

Büyük kelam âlimi Sadeddin-i Taftazanî (ra), “Allahu Teâlâ’nın ölünün bütününde veya bazı parçalarında azab acısını ya da nimetin tadını bilecek derecede bir çeşit hayat yaratması mümkündür. Bunun için ruhunun bedenine geri dönmesi veya çektiği azabın belirtilerinin üzerinde görünmesi gerekmez.

Suda boğulan, hayvanlar tarafından parçalara ayrılarak yenilen insanlar dahi bu azabı görürler. Allah’ın mülk ve melekûtu üzerindeki acayip şeyleri ve kudretinin aklı hayrette bırakan yönlerini düşünenler bunu uzak bir ihtimal olarak görmezler” demiştir. (Bkz. Şerhul Akaid, Ahirete İman Bahsi)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar