Soru

"Allah'ın İhsanı" Tabirini Nasıl Anlamalıyız?

Allahın isimlerinden Kerim, Mecîd, Mâcid ve Vehhâb isimlerinde, 'ihsanı bol olan' anlamı var. İhsanın anlamına baktığımız zaman iyilik ve bağış anlamını görüyoruz. Allah'ın isimlerinde geçen ihsan kelimesini nasıl anlamalıyız?

Tarih: 8.09.2023 12:46:25
Okunma: 241

Cevap

İhsan kelimesi sözlükte “güzel olmak” mânasına gelen hüsn kökünden türetilmiş bir masdar olup genel olarak “başkasına iyilik etmek” ve “yaptığı işi güzel yapmak” şeklinde kısmen farklı iki anlamda kullanılmaktadır. İhsanda bulunan kişiye muhsin denir. (Müfredât, Ragıb el-İsfehânî)

“Allah’ın kuluna karşı cömertliği, hak ettiğinden fazlasını vermesi, işini rast getirmesi” anlamındaki ihsan, kelâm literatüründe çoğunlukla “lutuf” kelimesiyle ifade edilmiştir.” (TDV İslâm Ansiklopedisi)

İhsân; “yapılması gereken hayrı yapmak, iyilik etmek, iyi ve güzel davranmak” diye de tarif edilmiştir. (Ta’rîfât, Seyyid Şerif Cürcanî)

Bu kelime ve lügat bilgileri ile, ihsân kelimesinin anlamının oldukça geniş olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Allah’ın, kullarına ihsânı çoktur. Yani kullarına cömerttir, hak ettiğinden fazlasını verir, sürekli iyilikte bulunur, işlerini yolunda götürür, verdiği bela ve musibetlere sabır gösterirse günahlarını temizler, çektiği sıkıntıları oranında manevî derecesini yükseltir vs. gibi anlamlar yüklenebilir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar