Soru

Allah'ın apaçık isbatı

Allah'ın varlığını apaçık ve geniş olarak nasıl ispat edebiliriz?

Tarih: 23.11.2010 22:12:02
Okunma: 6774

Cevap

Allah'ın varlığının apaçık isbatı yarattığı sanat eserleridir; mesela bu soruyu düşünen insanın beynidir, kalbidir, ruhudur, hayatıdır, bütün bedenidir. Allah'ın apaçık varlığına, ancak aklımızı çalıştırıp düşünerek ulaşabiliriz.

Allah'ın varlık delilleriyle dolu bir hayatta yaşadığımız, hatta kendimiz de o delillerden en parlak bir numune olduğumuz halde, küçüklükten beri sürekli o delillerin içinde yaşaya yaşaya, ülfet ve alışkanlık sonucu, bunu hissedemez hale geliyoruz.

Delillerin ülfet sebebiyle hakkıyla hissedilememesi, onların kuvvetli delil olma vasfını kaybettirmez. Çünkü aklını çalıştırmaya başlayan herkes "bu alemin bir ustası var" demek durumuna gelir.

Fakat Allah'ın varlığını, gökte yıldızlarla Allah yazılmış tarzında delillerde ararsak büyük bir hata yapmış oluruz. Çünkü o tarz bir delilde aklı çalıştırmaya ihtiyaç kalmaz, zorla kabul ettirilmiş olur. Halbuki dünyadaki imtihanımız, Allah'ı aklımızla anlayıp bulmak üzerine kurulmuştur ve şüphesiz bir surette iman etmeye yetecek deliller hem de gayet fazlasıyla vardır.

İman etmek istemeyen bazı dinsizlerin, "bunu saymam daha açık delil isterim" demesi tamamen abes bir durumdur. Her halde Allahu Teala nasıl imtihan yapacağını, ya da hangi imtihanın aklı kalbi daha iyi geliştireceğini, o niyeti bozuk, iman etmemeye şartlanmış dinsizlerden öğrenecek değildir.

Sitemizdeki Allah başlığı altındaki yayınlanan sual ve cevapların tamamını okumanızı tavsiye ederiz. Önceden yayınladığımız cevablardan biri şudur:

Allahın varlığını yarattığı eserlerinden yola çıkarak ispatlayabiliriz. Varlığının en büyük delili yarattığı bütün kâinat ve içindeki her şeydir. Ortada öyle büyük bir sanat vardır ki onun sanatkârı olan Allah’ın varlığını görmemek için âdeta kör olmak gerekir. Bir tek düzgün harf bile onu bir yazan olmadan veya bir iğne dahi bir usta olmadan ortaya çıkmadığı hâlde şu muhteşem kâinat sarayı nasıl kendiliğinden ortaya çıkabilir?

Bütün kâinat ve içindeki âlemler ve bu alemlerde ortaya çıkan varlıklar, iç içe geçmiş bir bütün hâlindedirler. Sanki koca kâinat bir saray gibi ve içindeki pek çok âlemler o sarayın odaları ve bütün varlıklar da sarayın odalarında bulunan süslü eşyaları gibidir.

Böyle bir sarayı görsek onun tesadüfen ya da yerden ot biter gibi kendi kendine ortaya çıktığına hiç ihtimal verebilir miyiz? O an için sarayın ustasını göremememiz olmadığını gerektirmediği gibi, o saraydan milyonlar defa muhteşem ve sanatlı şu kâinat sarayının da tesadüfen ortaya çıkması da önceki saraydan binlerce defa imkânsızdır. Onun da sonsuz kudret ve ilim sahibi bir ustası vardır.

Şu an için dünyada imtihan olmamızın bir gereği olarak O’nu görmememiz var olmadığını asla gerektirmez. Üstelik aklımız bu şekilde Allah’ı bulabildiği gibi, Allah da Hz. Adem’den itibaren sürekli gönderdiği peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla bizlere kendini bildirmiş, varlığından haberdar etmiştir. Allah’ın varlığı hakkında kısaca bunları söyleyebiliriz. (Bkz. Tılsımlar, 22. Söz ve Lem’alar, 23. Lem’a Tabiat Risalesi)


Yorum Yap

Yorumlar