Soru

Allah ile Konuşmak

Cennete gidersek inşallah Allah ile muhabbet ve sohbet edebilecek miyiz? 

Tarih: 6.11.2020 07:12:39
Okunma: 1817

Cevap

Bilindiği üzere “Kelam” Allah (c.c) ın subuti sıfatlarındandır. Bu sıfatın bu dünyadaki tecellisini nazara aldığımızda konuşma olarak adlandırılabilir. Bu konuşmanın ne ve nasıl olduğu konusunda bir bilgimiz olmadığı gibi mahiyeti de bizce meçhuldür. Kesinlikle insanların konuşma tarzı gibi aklımıza gelmemelidir. Böyle bir konuşma tarzını Allah’a nisbet etmek yanlış ve hatalı olur. Bu dünyada kelam sıfatı bizde harflerle konuşma şeklinde tecelli etmektedir. Çünkü biz konuşurken harfleri sıralayarak tedrici bir şekilde konuşuruz. Konuşmamız bir sıralamaya ve tertibe mahkumdur. Fakat Sübhan (c.c) olan Rabbimizin konuşması maddi ve fiziksel tüm unsurların dışında tahayyülü bile imkânsız bir şekilde bilmediğimiz bir tarzda gerçekleşecektir. Bunu bizim dünyevi ve maddi şartlarla anlamaya çalışmamız mümkün değildir. Fakat biz bazı ayetlerden ve sahih hadislerden yola çıkarak Allah (c.c) ın cennette müminlerle konuşacağına inanıyoruz. Fakat bu nasıl olacak, mahiyeti ne olduğunu  maalesef dünya şartları içinde algılamamız mümkün değildir.

"Kıyamet günü Allah ne onlarla konuşacak ve ne de onları temizleyecektir." (Bakara, 2/ 174)

"Musa, tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de Rabb'i onunla konuşunca..." (A'raf, 7/143),

"De ki: Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir." (Kehf, 18/109)

Yine Kur'ân-ı Kerîm'de "Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır" (Kıyâmet,22-23) buyurularak, âhirette müminlerin Allah'ı görecekleri haber verilmektedir. Allah’ı görmenin mümkün olması aynı şekilde konuşmanın da olacağına bir delildir.

Yine Resulullah (sav) Allah’ın(c.c) bizimle konuşacağına delil olan şu hadisini buyurmuştur:

"Cennetlikler Cennet'e girdiği zaman Allah (c. c.) şöyle buyuracak: "Size daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı?"

Cennetlikler de Şöyle derler:"Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı, bizi Cennet'e koymadın mı, bizi Cehennem’ den kurtarmadın mı?   Burada Allah (c.c) ile konuşacağımız açıkça ifade edilmiştir.

Sahih hadislerde belirtildiği gibi bütün müminler cennetteki yerlerini aldıktan sonra Cenâb-ı Hak kendilerine hitap ederek hallerinden memnun olup olmadıklarını soracak, onlar da son derece memnun olduklarını ifade edeceklerdir. Bunun üzerine Allah, “Size bundan daha değerli bir şey veriyorum: Size rızâmı bezlediyorum, artık size gazabım bir daha dokunmayacak” diyecektir (TDV, “Cennet” md./ Müslim, "Cennet", 9)

 

 

 

 


Yorum Yap

Yorumlar