Soru

Alem-i Ervah, Alem-i mana, Alem-i misal

Alem-i ervah, alem-i mana ve alem-i misal ne demektir?

Tarih: 23.05.2012 02:25:44
Okunma: 15645

Cevap

Alem, duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen veya mevcudiyeti düşünülebilen, Allah'ın dışındaki varlık ve olayların tamamını ifade eden terimdir. Âlem, “Alâmet ve nişan koymak” mânasındaki alm veya “Bilmek” anlamında­ki ilm kökünden türetilmiş olup yaratıcı­sının varlığına alâmet teşkil eden, onun mevcudiyetinin bilinmesini sağlayan de­mektir.

Tasavvufta genellikle üç âlemin varlı­ğı kabul edilir. Akıl ve duyu ile bilinen maddî âlem, bu yolla bilinemeyen ma­nevî âlem ve ikisi arasında köprü vazi­fesi gören berzah âlemi. Maddî ve ma­nevî âlemler, yapılarına göre cismanî-ruhanî, şeffaf olup olmadıklarına göre kesif latif, kaynaklarına göre zulmânî nûrânî, idrak edilir olup olmadıklarına göre şehadet-gayb, derecelerine göre de süflî-ulvî gibi çeşitli isimler alırlar. 

Kaynak:İslam ansiklopedisi "alem" maddesi.

Alem-i ervah, ruhlar alemidir. Alem-i mana herşeyin gerçek manasının anlaşıldığı ve belli olduğu alemdir. Alem-i misal ise herşeyin bir misalinin bulunduğu içinde bulunduğumuz alem olan alem-i şehadetten daha geniş bir alemdir. Rüyada insan alem-i misale girer.


Yorum Yap

Yorumlar