Soru

Kinayeli Boşama Sözlerinin Nikâha Etkisi

Erkek karısını korkutmak ve terbiye etmek amacıyla kinayeli boşama lafızları söylemesi nikâhı düşürür mü? Örnek olarak "defol git, bir daha gelme, babana git, karım değilsin artık" gibi kelimeleri boşanma niyeti olmadan KORKUTMAK amacıyla söylemek nikaha zarar verir mi?

Tarih: 19.03.2023 12:43:21

Cevap

"İslâm hukukuna göre boşama için kullanılan sözler iki türlüdür:

Bunlardan birisi boşamadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan, sadece boşama için kullanılan “Seni boşadım, boşsun, boş ol.” gibi sözlerdir. Bunlara "sarih/açık sözler" denir.

Diğeri de boşama anlamına gelebileceği gibi, başka anlamlara da gelebilen sözlerdir. Bu tür ifadelere de "kinayeli sözler" denir. “Git babanın evine.”, “Defol git.”, “Sen benim karım değilsin.”, “Ben senin kocan değilim.” gibi ifadeler, boşamada kullanılan kinayeli sözlerdendir.

Bu tür sözlerin boşanmada etkili olabilmesi için, erkeğin bu sözleri boşama kastıyla söylemiş olması gerekir. Bu vb. kinayeli sözlerle boşamaya niyet edildiği takdirde bir bâin (kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı vermeyip yeni bir nikâh akdi gerektiren) talak meydana gelir (Merğînânî, el-Hidâye, III, 166). Şâfiîlere göre ise böyle kinayeli sözlerle yapılan boşamalar ric’î (kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı veren boşama) sayılır." ( Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, III, 439) (DİYK)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar