Soru

24. Mektub 2. Zeyl

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, madem masnuat içinde en mükemmel ferttir ve mahlûkat içinde en mümtaz şahsiyettir. Hem san’at-ı İlâhiyeyi bir velvele-i zikir ve tesbihle teşhir ediyor ve istihsan ediyor. Hem esmâ-i İlâhiyedeki cemâl ve kemâl hazinelerini lisan-ı Kur’ân ile açmıştır. Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin, Sâniinin kemâline delâletlerini parlak ve kat’î bir surette lisan-ı Kur’ân’la beyan ediyor. Hem küllî ubûdiyetiyle rububiyet-i İlâhiyeye âyinedarlık ediyor. Hem mahiyetinin câmiiyetiyle bütün esmâ-i İlâhiyeye bir mazhar-ı etemm olmuştur."  burayı açıklar mısınız?

Tarih: 4.01.2015 00:26:22
Okunma: 3418

Cevap

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, madem masnuat içinde en mükemmel ferttir ve mahlûkat içinde en mümtaz şahsiyettir."

Yaratılış veya kainat bir ağaç kabul edilirse onun en güzel meyvesi insandır. İnsanların içinde de en mükemmeli en güzeli hiç kuşkusuz Peygamberimizdir. Bu hem kulluğu ile hem risaletiyle hem şahsiyetiyle en yüksek olan ve diğerlerinden üstün olan O dur.

"Hem san’at-ı İlâhiyeyi bir velvele-i zikir ve tesbihle teşhir ediyor ve istihsan ediyor."

Hem ilahi sanatlardaki nakışları, süsleri, güzellikleri ve ne manaya geldiklerini en güzel anlayan ve bunu anarak anlatan O dur. 

"Hem esmâ-i İlâhiyedeki cemâl ve kemâl hazinelerini lisan-ı Kur’ân ile açmıştır."

Hem Allah'ın isimlerinin hazinelerini Kuran ile açan ve anlatan yine O dur. Varlıkların arkasındaki gerçek Allah'ın isimleridir. Bu isimlerdeki sırları açan ve anlatan Kuran vasıtasıyla peygamberimizdir.

"Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin, Sâniinin kemâline delâletlerini parlak ve kat’î bir surette lisan-ı Kur’ân’la beyan ediyor."

Hem kainattaki yaratılış ayetlerinin manalarını ve yaratıcısı olan Allah'ın varlığına ve birliğine olan delillerini Kuran vasıtasıyla açıklayan O dur.

"Hem küllî ubûdiyetiyle rububiyet-i İlâhiyeye âyinedarlık ediyor."

Hem yaptığı mükemmel kulluk ile Allah'ın Rububiyetine yani terbiye ediciliğine güzel bir ayna olan yine O dur.

"Hem mahiyetinin câmiiyetiyle bütün esmâ-i İlâhiyeye bir mazhar-ı etemm olmuştur."

Hem yaratılışındaki mükemmellik ile ve bütün her şey ile olan alakadarlığı ile Allah'ın isimlerine tam bir ayna olmuştur. Yani kainatta tecelli eden bütün ismler Onda da tecelli etmiştir. O da hem numuneler itibariyle, hem zıtlar itibariylei hem de nakışlar itibariyle Allah'ın isim ve sıfatlarına en mükemmle ve tam bir ayna ve mazhar olmuştur.

 

İnsanın Allah'a üç cihetle ayna olmasının izahı için bakınız.

/soru-cevap/insanin-ayinedarligi


Yorum Yap

Yorumlar