Soru

Al-i Beyt ve Emeviler Hakkında

"Hem eğer Hazret-i Ali olmasaydı, dünya saltanatı, mülûk-u Emeviyeyi bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki, karşılarında Hazret-i Ali ve Âl-i Beyti gördükleri için, onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehl-i İslâm nazarında mevkilerini muhafaza etmek için, ister istemez, Emeviye devleti reislerinin umumu, kendileri olmasa da, herhalde teşvik ve tasvipleriyle, etbâları ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakaik-i İslâmiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-ı Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çalıştılar." Burada üstadımız Emevi devleti hakkında tam olarak neyi kast etmiştir?

Tarih: 19.03.2022 11:35:24
Okunma: 478

Cevap

Emeviler maddi saltanatın temsilcileri, Âli Beyt ise manevi alemin sultanı ve temsilcileridirler.

Emevi  saltanatına baktığımızda bazı Sultanların çok adil olduğu hatta evliya mertebesinde olduklarını, bazı sultanların ise  dünyevileşmeyle birlikte halka zulmettikleri bilinmektedir. 

Âli Beyt, tabiri caizse Emeviler'in karşısına çıkıp diyor ki: "Siz devlet olarak müslüman bir devletsiniz ve müslüman bir tebayı yönetiyorsunuz. İslami kaidelerin dışına çıkamazsınız."

Ali Beytin varlığı, tarih boyunca Emevilerin maddi sahada mümkün mertebe ifrat ve tefritten kaçınıp hadd-i vasatta kalmalarına sebep olmuştur. 


Yorum Yap

Yorumlar