Soru

18. Lem'anın Konusu ve Kısaca İzahı

18. Lemayı kısaca izah edebilir misiniz?

Tarih: 4.04.2023 22:54:55
Okunma: 420

Cevap

18. Lem’a gibi sırlarla dolu ilmî bir risaleyi kısaca izah etmek mümkün değildir. 18. Lem'a, dikkatli bir şekilde satır satır mütalaa edilmesi gereken çok önemli bir risaledir. Bu risalenin bütününün şerh ve izahı ise onlarca sayfaya tekabül etmektedir. İnşallah çok yakın bir zamanda bu risale ile alakalı olarak yapılmış olan şerh çalışmamız umumun istifadesine sunulacaktır. Ancak kısaca bazı hususları ifade etmeye çalışalım.

Hazret-i Ali Efendimizin büyük bir kerametinden bahseden 18. Lem’a, 1934 senesinde Isparta’da telif edilmiştir. Lem’alar eserine ait bir risale olmasına rağmen konusu ve Üstadın gözündeki değeri münasebetiyle Sikke-i Tasdik-i Gaybî Mecmuası’na dahil edilmiştir.

Bu risale, Hazret-i Ali Efendimizin Allah’ın izniyle Risale-i Nur davasından, Bediüzzaman Hazretlerinden ve Nur Talebelerinden haber verdiği birinci büyük kerametidir. (28. Lem’a ikinci kerameti, 8. Şuâ Risalesi ise üçüncü kerametidir).

İmam Ali (ra) bu büyük kerametinde, İslâm Dünyası’nın başına gelecek iki büyük fitne devrini asırlar öncesinden haber vermektedir. Kendi halifeliği devrinde Kûfe’deyken yazdığı ‘Ercûze’ namındaki bir kasidesinde bu iki haberi açık açık anlatmaktadır. Bu risalede ise, Hazret-i Ali Efendimizin bu kasidesinden, gelecekle alakalı kerametli haberlerinin ebced hesabına göre izahı yapılmaktadır. Risale-i Nur davasının temel gayelerinden birisi olan ‘Kur’ân hattını ve yazısını muhafaza hizmetinin’ esasları bu risalede izah edilmektedir. Bu risale; Hazret-i Ali Efendimizin ‘harf inkilabından’ tarihiyle ve tatbik şekliyle haber verip Kur’ân’ın hattını ve hakikatlerini korumaya ve yaymaya çalışan Risale-i Nur Talebelerinden övgüyle bahsettiği meşhur risaledir.

Hazret-i Ali Efendimizin ‘Ercüze’ isimli kasidesindeki Hz. Üstad’a ve Nur Talebelerine bakan müjdeli mana ve işaretlerin bir kısmını bizzat Bediüzzaman Hazretleri bir kısmını da Risale-i Nur talebeleri çıkartmışlardır. Gayba dair bu çıkarımları yapan talebelerin isimleri, bu risalenin sonunda yer almaktadır.                               

Hayret verici ve şaşırtıcı derecede harika olan On Sekizinci Lem’a’nın ehemmiyet ve önemi üç noktadan ileri gelmektedir.

Birincisi ve en mühimi: Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) gizli kalmış gayba dair bir mucizesi bu risalede açıklığa kavuşmaktadır. Zira Sevgili Peygamberimiz (sav) iki cümleden oluşan bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuş:

“Eğer ümmetim istikamet üzere olursa onlar için bir gün vardır. Aksi halde yarım gün vardır.”[1] Bu hadis-i şerifinde kendisinden asırlar sonra meydana gelecek olan iki büyük İslâm devletinin yani Abbasi ve Osmanlı Devletlerinin yıkılışlarını ve daha başka hadiseleri mucize olarak haber vermektedir. Hz. Peygamberin (sav) bu gelecek asırlara bakan mucizesi tam anlaşılamayıp farklı yorumlanmış ve mühim bir mucizesi gizli kalmıştır.  Bu risalenin son kısmındaki iki sayfada bu hadis-i şerifin detaylı izahı yapılarak Sevgili Peygamberimizin (sav) gayba dair bu mucizesi izah edilmektedir.

İkincisi: Allah dostu evliyaların gösterdiği kerametleri kabul etmeyip inkâr eden kişilere/gruplara karşı kerametin hak olduğuna dair kesin bir delil gösteren Hazret-i Ali Efendimiz, Kur’ân harflerinin yasaklanıp Latin harflerinin kabul edilişini tam tarihiyle ve uygulanış tarzıyla iki cümle ile bildirmesidir.

Üçüncüsü: Bu asırda her türlü baskı ve engellemelere rağmen Kur’ân yazısını ve hakikatlerini korumayı kendilerine vazife bilen ve bu uğurda gayret eden Risale-i Nur Talebeleriyle Hazret-i Ali Efendimizin özel ilgilenmesi, onlara doğru yolu gösterip onlardan övgüyle bahsetmesi ve onlara işaret etmesidir.


[1] Ebû Dâvud, Melâhim: 18; Müsned, 1:170, 4:193.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

çok güzel hocam maşallah barekallah sübhanallah fesübhanallah, çok yardımcı oldu mütaalada Allah razı olsun ebeden daimen Allaha emanet olun..
Gönderen: BEYZA ASS
Tarih: 7.04.2023 14:23:54