Soru

11.şua 6.mesele

6. meseledeki “Gökleri ve yeri yarattı.” En’âm Sûresi, 6:1. “Göklerin ve yerin Rabbi.” Ra’d Sûresi, 13:16. ayetlerin açıklamalarında yer gökyüzüne denk tutulmuştur. Bundaki hikmet nedir.?

Tarih: 14.01.2011 15:47:19
Okunma: 4778

Cevap

Yeryüzünün tefrişine sebep, vesile insandır. Ve bu dünya misafirhanedeki ziyafet onun için verilmiştir. Fakat istifade yalnız insana mahsus değildir. Evet görünüşe bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fakat insanın Allah yanında çok büyük bir şerefi olduğudan âlemin yaratılışında gerçek sebep gösterilmiştir. İnsanın taşıdığı ruha ve kafasına takılan akla ve kalbinde beslediği istid'adlar dikkate alındığında bu âlem insan ruhuna dar gelir. Ancak o ruhun arzularını ve o aklın fikirlerini ve o istid'adların meyillerini tatmin ve temin edecek ahiret alemidir. Hem insanın alemlerin küçük bir numunesi, modeli, örneği olarak yaratılması bununla birlikte en aciz, en zayıf, en aziz ve en nazik bir kudret mucizesi olmasından dolayı meskeni olan yeryüzü:

  • Manevi ve ilahi sanat olarak bütün kainatın kalbi, merkezi
  • İlahi birer mucize olan sanatların sergisi
  • Bütün İlahi isimlerin tecelligahı
  • Nihayetsiz ilahi faaliyetlerin mahşeri, aynası
  • Sürekli olan yaratılışın çarşısı
  • Ahiret alemlerinin küçük ölçekte numunelerin sergilendiği yeri
  • Ahiret alemlerin mensucatının süratle dokunduğu tezgahı
  • Ahiret alemlerinin tarlası haline getirilmiştir.

İşte yeryüzünün bu manevi büyüklüğünden dolayıdır ki Kur’an’da  göklere denk tutulmuştur. Yeryüzünü bir kefede gökleri diğer kefede göstermiştir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar