Yılbaşı ve Noel Kutlamalarının İslam’a Göre Anlamı

/images/noel%202.jpg

Allahu Tealâ Şöyle Buyuruyor
“Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur." (Hûd, 113)
Ey îmân edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmeyin! Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil kılmak ister misiniz? (Nisa, 144)

Resulullah (asm) Şunları Bildiriyor
“Kim bir kavme benzerse, onlardandır.” (Ebu Davud, Libas, 4031)
“Muhakkak ki siz, kendinizden öncekilerin yoluna kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpatıp uyacaksınız, Hatta onlar (daracık) bir keler deliğine girseler siz de muhakkak o deliğe gireceksiniz.” Sahabiler, “Ya Resulallah! (O milletler) yahudiler ve hristiyanlar mı?” diye sordular. Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Bunlar olmayınca başka kimler olur? buyurdu.” (İbn-i Mace, 3993)

İmam-ı Rabbanî Hazretleri’nin Zamanın Müslüman Hükümdarından Talebi
Allahü teâlâ, büyüklerimize olan sevginiz ve saygınız hurmetine, sözlerinize te’sîr ihsân etmiş, dîne olan bağlılığınızı, arkadaşlarınıza heybetli olarak göstermiştir. O hâlde, hiç olmazsa, Müslümanlar arasına yayılmış, âdet hâline gelmiş olan, kâfirlerin âdetlerinin Müslümanlar arasından kaldırılması için çalışmanızı, Müslüman evlâdlarını kâfirlere mahsûs olan, bu gibi çirkin şeylerden korumanızı istirhâm ederim. Allahü teâlâ, bizim tarafımızdan ve bütün müslimânlar tarafından size bol bol mükâfât versin! (Mektubat-ı Rabbanî)

Bediüzzaman’ın Gayr-ı Müslimleri Taklid Hakkında Beyanları
Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve düşmanlıktan sonra, hangi akıl ile onların günahlarına ve bâtıl fikirlerine uyup emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Akılsızca taklid edenler, uymak değil, belki şuursuz olarak onların safına katılıp kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i'dam ediyorsunuz. Uyanık olunuz ki, siz ahlâksızcasına onlara uydukça, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünki şu surette onlara uymanız, milliyetinizi hafife almak ve milletle alay etmektir!  (Lem’alar)

Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Din işlerinde müsamaha veya benzemeye çalışarak medenîlere yanaşmayın. Çünki aramızdaki dere pek derindir. Doldurup buluşma çizgisini temin edemezsiniz. Ya siz de onlara katılırsınız veya dalalete düşer boğulursunuz. (Mesnevî-i Nuriye)