Sorular

Tövbe eden bir kimse tövbesini bozarsa bunun hükmü nedir?
Kur'an okumanın faziletleri hakkında Cenab-ı Hakk'ın, Efendimiz (sav)'in ve İslam alimlerinin beyanatları nelerdir?
Hafızlık nasıl kolay yapılır?
Peygamberlerin sıfatlarından olan ismet sıfatı nedir? Bu sıfatın delilleri nelerdir?
Aileden gizli olarak kıyılan nikah gecerli midir? Nikah için gereken şartlar nedir?
"İman, yalnız icmâlî ve taklîdî bir tasdîke münhasır değildir. Bir çekirdekten tut, tâ büyük bir hurmâ ağacına kadar; ve eldeki aynada görünen misâlî güneşten tut, tâ deniz yüzündeki aksine kadar, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişâfları olduğu gibi;.'' bu kısmı izah eder misiniz?
Bir arkadaşım, Allahu Teala'nın Peygamberimiz (sav) için, "Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım" dediği bir ayet veya hadis yoktur diyor. Buhari ve Ebu Davud gibi büyük hadis alimlerinde geçmiyor diyor. Hadis ve ayette olmayan bir şeye inanmak şirktir diyor. Buna nasıl cevap verilebilir?
Farz namazlardan sonra okunan Salaten Tüncina duasının kaynağı nedir? Kimden gelmektedir? Sünnette var mıdır?
Ramazan ayında gebeyken tutulamayan orucun kazasıyla beraber günlük fitre verilmesi de gerekir mi? Şafii ilmihalinde verilmesi gerektiğini okuduk. Cevabınızı bekliyoruz...
Kur'an'ın, Allah'ın sözü olduğunun delillerini ana başlıklar altında izah edebilir misiniz?