Yaratılış Sırları kategorisindeki sorular

Allah'ı neden göremiyoruz sorusuna nasıl cevap verilebilir? 
Ondokuzuncu Söz'deki Peygamber Efendimiz'in (asm) dünyanın ve cennetin icadına sebeb olmasını risaledeki haliyle kavrayamıyorum ve aklım almıyor. Bana dürbün olacak temsilleri hariçten verir misiniz?
Eflatun, Aristo, İbn-i Sina gibi adamlar "insaniyetin gayetül gayatı etteşebbühü bilvacib(Allah'a benzemek) "demişlerdir. Onlar bunu ilimlerindeki hangi noktaya dayanarak demişlerdir? Onları yanıltan ne olmuştur? Sanemperest, tabietperest, nücumperest gibi şirk taifeleri onların hangi görüşlerinden faydalanarak meydana çıkmıştır?
Burçlar var mıdır ve doğru mudur.?
"Fakat verilmeyen mertebeler imkânâttır. İmkânât ise ademdir, hem nihayetsizdir. Ademler ise illet istemezler. Nihayetsize illet olamaz. Ademler neden illet istemez." cümlesini açıklar mısınız?
İnsanoğlu erkek, kadın bir fıtrat üzere yaratıldığı söyleniyor. İnsanoğu şimdikinden daha güzel bir fıtrat üzere yaratılamaz mı.?
Hilkat ve fıtrat arasındaki farklar nedir?
Âlem-i mana, âlem-i misal ve lem-i şehadetin manaları nedir?
Tabiat risalesinde, tabiat için kullanılan "kör ve sağır" ifadelerini nasıl anlamalıyız?
 Cin ile şeytan arasındaki farkı açıklar mısınız.?