Sosyal Meseleler kategorisindeki sorular

Cariye nedir? İslamiyetdeki yeri ve konumu nasıldır? Günümüz koşullarındaki durumu nedir?
Bir kimsenin arkasından iyi bir şekilde bahsetmek de gıybet sayılır mı?
"Senin ona değer verdiğin kadar o da sana değer vermiyorsa o kişi işe arkadaşlık etme" diye bir hadisi birinden işittim kaynağını bulamadım. Bu hadis midir.? Bunu nasıl anlamalıyız.?
Kerbela hadisesini açıklarmısınız.?
Sık ihtilam olmamak için alınacak tedbirler hakkında bilgi verir misiniz?
1915'te gerçekleşen ermeni tehciri konusunda üstad Bediüzzaman ne düşünmüştür, konuya nasıl yaklaşmıştır?
"Ehl-i dünyanın ve maddî tarihin nazarıyla, nev-i beşerin hayat-ı içtimâiyesi noktasında bakılsa, görülüyor ki hayat-ı içtimâiye-i siyâsiye îtibâriyle, beşer, birkaç devri geçirmiş. Birinci devri vahşet ve bedevîlik devri, ikinci devri memlûkiyet devri, üçüncü devri esir devri, dördüncüsü ecir devri, beşincisi mâlikiyet ve serbestiyet devridir." cümlesini açıklar mısınız?
Bazı kıyafetlerimize çok para vermemiz doğru mudur? lüks giyinmek israfa girer mi?.
Müslüman olduğu halde ırkçılık yapan birini uyarmanın en güzel yolu nedir?
Âhirzamanda yaşadığımız bir gerçek. Peki cemaatleşmenin bu zamandaki katkısını öğrenebilirmiyim.?