Risale-i Nur / Risale-i Nur Hizmeti kategorisindeki sorular

Risale-i Nur ile tarikat arasındaki fark nedir?
"tevafuk ile işaretler eğer münasebet-i maneviyeye isnat etmezse ehemmiyeti azdır. Eğer münasebet-i maneviyesi kuvvetli ise ve onun bir Ferdi ve bir Masadaki hükmünde olsa ve müstesna bir liyakati bulunsa o vakit tevafuk ehemmiyetlidir." Burayı izah eder misiniz?
Hizmette önde ücrette arkada olmak düsturu var. Sahabelerimiz ve ehl-i beyt mensupları ganimet paylaşımında ısrarcı oluyorlar. Bunu nasıl anlamalıyız?
Risale-i Nur Beşinci Halife midir? İzah edebilir misiniz?
Hizmet eden birinin mutlaka yapması gereken, anlaşılması zor mütalaa yerleri nelerdir?
Bu dehşetli zamanda Risale-i Nur'a talebe olmanın yahut onu okumanın bizim hayatımıza kattığı katkılar nelerdir? Kısa bir şekilde nasıl özetleyebiliriz?
İştirak-i a'mal düsturunu nasıl anlamalıyız? Şirket-i maneviyeye girenlerin yaptıkları ibadetler, hizmetler az çok fark etmeksizin yekün sevaplar herkesin defter-i a'maline aynı mı girer?
Şirket-i manevi düsturu diğer cemaatler içinde var mı, başka cemaatlerde de her şahsın yaptığı sevaptan diğerleride istifade edebiliyor mu?
Osmanlıca Emirdağ Birinci cild 96. Mektubunda bahsi geçen 12 kahraman kardeşler kimlerdir? Yani üstadımızın varisleri kimler?
Âlem-i İslâm'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi." İzah eder misiniz?